Paieška

Saulius Bužauskas Saulius Bužauskas 

Kauno arkivyskupijoje – naujas vyskupas

Popiežius Pranciškus paskyrė Marijos radijo programų direktorių kun. Saulių Bužauską naujuoju Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru.

50 metų kun. S. Bužauskas, naujasis Kauno vyskupas augziliaras, titulinis Castello di Tatroporto vyskupas, gimė 1972 m. liepos 19 d. Garliavoje. 1998 m. baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą magistro laipsniu. Nuo 1997 iki 1998 m. dirbo korespondentu „Ūkininko patarėjo“ redakcijoje, nuo 1998 iki 2001 m. dirbo vyr. bibliotekininku Vilniaus universiteto bibliotekoje. Saulius Bužauskas Vilniuje įsijungė į „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės veiklą, lankė Pašaukimo atnaujinimo mokyklą ir, siekdamas kunigystės, 2001 m. įstojo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją. 2007 m. sausio 20 d. įšventintas diakonu, 2008 m. balandžio 12 d. įšventintas kunigu.

Vilniaus arkivyskupijos kunigas Saulius Bužauskas tarnavo 2008–2014 m. Vilniaus arkikatedros parapijos vikaru ir 2011–2019 m. Vilniaus Versmės vidurinės mokykloje kapelionu. Nuo 2014 iki 2018 m. ėjo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvo, o nuo 2018 iki 2019 m. – Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigas.

Naujasis Kauno vyskupas auzilijaras nuo 2019 m. eina Marijos radijo programų direktoriaus pareigas bei asistuoja kaip dvasios tėvas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

2023 vasario 27, 12:28