Paieška

Vyskupų sinodas 2019 m. Vyskupų sinodas 2019 m. 

Sinodo vadovai parašė laišką visiems vyskupams

Vatikane buvo paskelbtas tekstas laiško, kurį Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Mario Grechas ir būsimosios Vyskupų sinodo asamblėjos generalinis relatorius kardinolas Jeanas-Claude’as Hollerichas SJ parašė visiems katalikų vyskupams.

Laiške pabrėžiama, kad esminis Bažnyčios sinodiškumo elementas yra vyskupų kolegialumas ir kad šie du Bažnyčios gyvenimo aspektai vienas be kito negali egzistuoti. Kardinolų laiške taip pat atkreipiamas dėmesys į tam tikrų nesusipratimų pavojų: yra manančių, kad jie jau žino, kokios bus sinodo asamblėjos išvados; kiti norėtų primesti sinodui savo darbotvarkę, tačiau tema, kurią popiežius nustatė šiai Vyskupų sinodo asamblėjai, yra aiški – „Sinodinės Bažnyčios link: bendrystė, dalyvavimas, misija“. Su Sinodu siejamų lūkesčių yra daug ir įvairių, tačiau asamblėjos užduotis nėra spręsti visus Bažnyčioje iškylančius klausimus, o susitelkti ties popiežiaus nurodyta tema.

Pasak laiško autorių, kuo labiau augs sinodinė Bažnyčios savivoka, sinodinis buvimo  Bažnyčia stilius, tuo labiau visi jos nariai sugebės sentire cum Ecclesia (įsijausti į Bažnyčią), būdami ištikimi Dievo žodžiui ir tradicijai. Kad galėtume spręsti sudėtingus klausimus, dėl kurių dažnai kyla nesutarimų, prieš tai reikia atsakyti į didįjį klausimą, kuris nuo Vatikano II Susirinkimo laikų meta iššūkį Bažnyčiai: „Bažnyčia, ką tu sakai apie save?“ (jm / Vatican News)

2023 sausio 30, 14:45