Paieška

Ekumeninės maldos vigilijos ir jaunimo susitikimo Vyskupų sinodo asamblėjos išvakarėse pristatymas Vatikane Ekumeninės maldos vigilijos ir jaunimo susitikimo Vyskupų sinodo asamblėjos išvakarėse pristatymas Vatikane 

Popiežius pakvietė Vyskupų sinodo tėvus į rekolekcijas

2023 m. spalio mėnesį Romoje į pirmąją asamblėją susirinks Vyskupų sinodas tema: „Sinodinės Bažnyčios link – bendrystė, dalyvavimas, misija“. Pirmadienį (sausio 23 d.), Vatikane pristatyta popiežiaus neseniai anonsuota Ekumeninė maldos vigilija ir jaunimo susitikimas asamblėjos išvakarėse rugsėjo pabaigoje ir pranešta, kad Sinodo tėvai tris dienas iki asamblėjos pradžios dalyvaus rekolekcijose.

Į ekumeninę vigiliją rugsėjo 30 d., kurioje dalyvaus popiežius ir kitų Bažnyčių atstovai, kviečiami visi Dievo tautos nariai. Visi kartu klausysis Dievo žodžio, šlovins, melsis, o giedos Taizé bendruomenės atstovai.

Ta pačia proga nuo rugsėjo 29 iki spalio 1 d. vyks jaunimo susitikimas „Together“, kurį pristatė Taizé bendruomenės prioras br. Aloyzas. Susitikimas bus tarsi PJD Lisabonoje pratęsimas – į jį pakviestas katalikų jaunimas iš visų Europos kraštų. Jaunimui nuo 18 iki 35 metų amžiaus nakvynę suteiks Romos vyskupijos parapijos ir bažnytinės bendruomenės. Už Taizé bendruomenės inciatyva rengiamą jaunimo susitikimą atsakingos kelios dešimtys visų konfesijų Bažnyčios ir jų federacijos, judėjimai ir sąjūdžiai, programa derinama su Vyskupų sinodo sekretoriatu ir keliomis Romos kurijos dikasterijomis.

Sinodo tėvų rekolekcijos įvyks netoli Romos. Kol kas nepaskelbta, kurioje vietovėje. Popiežiaus prašymu joms vadovaus anglas teologas t. Timothy Radcliffe’as, buvęs dominikonų vyresnysis.

Ekumeninės maldos vigilijos ir jaunimo susitikimo „Together“ pristatyme dalyvavęs kardinolas J.-C. Hollerich, Sinodo asamblėjos generalinis relatorius, pažymėjo, kad Katalikų Bažnyčia negali žengti pirmyn nepastebėdama kitų krikščioniškų konfesijų seserų ir brolių. Turime žengti kartu, nuolankiai eiti link Viešpaties, pasitikėdami Dievu ir Šventąja Dvasia. Sinodas yra ne bažnytinės politikos, o maldos, Šventosios Dvasios ir kartu nuolankiai einančios Dievo tautos dalykaa. Mums reikia ne blogų ketinimų, kurie padalija Bažnyčią, o gerų intencijų, vedančių į vienybę. Šių pratybų negalime atlikti abstrakčiai: tai turi būti patirtis visų Sinode kartu dalyvaujančiųjų ir suprantančių, kad per dialogą galime mokytis vieni iš kitų. Mūsų tapatybė dialoge reiškia ne neigti skirtingumus, o pradėti nuo mus vienijančio bendro supratimo, vardan mūsų bendro Krikšto, pažymėjo kardinolas. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 23, 15:31