Paieška

„Eitynės už gyvybę“ sausio 19 d. Vašingtone „Eitynės už gyvybę“ sausio 19 d. Vašingtone  (ANSA)

Popiežius: gyvybę visose gyvenimo fazėse ginti teisinėmis priemonėmis

Popiežius išsakė padėką dalyvavusiems Gyvybės vigilijos maldos susitikime sausio 19 d. Vašingtone. Nacionalinė maldos vigilija prie Marijos Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinės šventovės-bazilikos surengta prieš kasmetines „Eitynes už gyvybę“ – šiemet iš eilės 50-ąsias.

Tikrai teisingos visuomenės kūrimas remiasi pagarba kiekvieno asmens šventu orumu ir priimant kiekvieną kaip brolį ir seserį, pažymėjo kardinolas P. Parolinas laiške JAV vyskupų konferencijos gyvybės komisijos pirmininkui M. Burbdige’ui, Arlingtono vyskupui.

P. Parolinas popiežiaus vardu padrąsino visus, ypač jaunimą, dėti pastangas, kad gyvybė kiekvienoje jos fazėje būtų ginama atitinkamomis teisinėmis priemonėmis. Popiežius Pranciškus taip pat prašė perduoti jo palaiminimą eitynių dalyviams ir visiems, kurie juos lydėjo malda ir pasiaukojimu. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 21, 12:58