Paieška

Popiežius emeritas Benediktas XVI palaidotas Vatikano bazilikos kriptoje

Ketvirtadienį po gedulingų šv. Mišių, kurioms vadovavo popiežius Pranciškus, karstas su popiežiaus emerito Benedikto XVI palaikais buvo nuneštas į Šv. Petro bazilikos kriptą ir joje palaidotas.

Mišias Šv. Petro aikštėje koncelebravo 130 kardinolų, apie 400 vyskupų ir per 3700 kunigų. Mišių pabaigoje įvyko atsisveikinimo apeigos prie karsto, kurioms vadovavo Kardinolų kolegijos dekanas kard. G. B. Re.

Prieš karsto išnešimą popiežius Pranciškus, uždėjęs ant jo ranką, tyliai meldėsi. Nešant karstą į baziliką Mišių dalyviai, kurių buvo apie 50 000, atsisveikinimą išreiškė spontanišku plojimu.

Vatikano medijų Mišių transliaciją visame pasaulyje retransliavo per 200 televizijos stočių. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 05, 12:35