Paieška

Žmonių, atėjusių atsisveikinti su popiežiumi emeritu, eilė Šv. Petro aikštėje Žmonių, atėjusių atsisveikinti su popiežiumi emeritu, eilė Šv. Petro aikštėje  (Vatican Media)

Nenutrūkstanti eilė žmonių atsisveikina su popiežiumi emeritu

Vatikano žandarmerijos duomenimis, pirmadienį, sausio 2 d., per 65 000 žmonių atėjo į Šv. Petro baziliką pagerbti mirusio popiežiaus emerito Benedikto XVI.

Atsisveikinančiųjų su velioniu žmonių procesija tęsėsi ir antradienį, sausio 3 d. Prie pašarvoto Benedikto XVI nuolat renkasi ir Vatikano darbuotojai, pasauliečiai ir dvasininkai, Romos kurijos vadovai, kardinolai ir vyskupai, prie velionio palaikų, išstatytų priešais didįjį altorių, budi Šveicarų gvardijos korpuso garbės sargyba.

Atsisveikinimas su mirusiu popiežiumi emeritu pirmadienį tęsėsi nuo 9 iki 19 val., o antradienį – nuo 7 iki 19 val. Tomis pačiomis valandomis atsisveikinti galima dar ir trečiadienį.

Ketvirtadienio, sausio 5-osios rytą, popiežius Pranciškus vadovaus popiežiaus emerito Benedikto XVI laidotuvių Mišioms Šv. Petro aikštėje. Po Mišių Benediktas XVI bus palaidotas Šv. Petro bazilikos grotų kape, kuriame buvo palaidotas jo pirmtakas Romos vyskupo soste popiežius šv. Jonas Paulius II. 2011 m. pastarojo karstas, po jo beatifikacijos apeigų, buvo perkeltas į kankinio šv. Sebastijono koplyčią Šv. Petro bazilikoje. Jį palaimintuoju paskelbė popiežius Benediktas XVI. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 03, 12:11