Paieška

Arkivysk. C. Gugerotti, Rytų Bažnyčių dikasterijos prefekto, tarnystės inauguracija Arkivysk. C. Gugerotti, Rytų Bažnyčių dikasterijos prefekto, tarnystės inauguracija  

Naujasis Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas pradėjo tarnystę

Arkivysk. C. Gugerotti pradėjo prefekto tarnystę Rytų Bažnyčių dikasterijoje. C. Gugerotti, buvęs šios dikasterijos pasekretoris (1997–2001), tapo jos prefektu po dviejų dešimtmečių darbo Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Iš Veronos (Italija) kilęs 67 metų C. Gugerotti yra buvęs apaštališkuoju nuncijumi Sakarvele ir Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Ukrainoje ir Didžiojoje Britanijoje.

Arkivyskupą Claudio Gugerotti pirmadienį, sausio 16 d., dikasterijos patalpose Via della Concialiazione pasveikino dikasterijos vadovai ir darbuotojai, su juo atskirai susitiko Rytų Bažnyčių patriarchų ir didžiųjų arkivyskupų prokuratoriai Romoje, taip pat Rytų Bažnyčių popiežiškųjų kolegijų ir vienuolijų atstovai, įskaitant Rytų instituto rektorių, dikasterijos narius ir patarėjus.

Oficialioje ceremonijoje buvo perskaitytas 2022 m. lapkričio 21 d. popiežiaus dekretas, skiriantis C. Gugerotti prefektu, prefektas išpažino tikėjimą, davė priesaiką ir pasveikino susirinkusius.

Arkivysk. C. Gugerotti perėmė prefekto pareigas iš argentiniečio kardinolo L. Sandri, Rytų Bažnyčių dikasterijos prefekto emerito ir kardinolų kolegijos vicedekano, kuriam lapkričio mėnesį sukanka 80 metų.

Rytų Bažnyčių dikasterija popiežiaus vardu rūpinasi visomis katalikų Rytų Bažnyčiomis, jų vyskupais, dvasininkais, pašvęstaisiais ir pasauliečiais, vykdydama visus tuos uždavinius, kuriuos lotynų apeigų Bažnyčiose paprastai vykdo kai kurios kitos Romos kurijos dikasterijos – Dievo kulto ir sakramentų drausmės, Vyskupų, Dvasininkijos, Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų ir, iš dalies, Kultūros ir švietimo dikasterija. Rytų Bažnyčių dikasterija yra atsakinga už visas Rytų apeigų katalikų Bažnyčias ir už lotynų apeigų Bažnyčias 13 šalių, kur mažos lotynų apeigų bendruomenės veikia kartu su Rytų Bažnyčiomis – Egipte, Eritrėjoje, Etiopijos šiaurėje, Bulgarijoje, Kipre, Graikijoje, Irane, Irake Libane, Palestinoje, Sirijoje, Jordane, Turkijoje.

Dikasterijos prefektas taip pat yra dar trijų kitų svarbių Šventojo Sosto ir viso pasaulio vietinių Bažnyčių solidarumo ir  paramos institucijų pirmininkas: susivienijimo ROACO, kurio labdaros darbai ir projektai apima visą pasaulį, asociacijos CNEWA Artimųjų Rytų regiono poreikiams ir pastarosios sudėtyje veikiančios Popiežiškosios misijos Palestinai P.M.P. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 19, 11:23