Paieška

Benedikto XVI kapas Benedikto XVI kapas 

Mišios už popiežių emeritą, praėjus mėnesiui po jo mirties

Antradienio, sausio 31 d., rytą Šv. Petro bazilikos kriptoje arkivyskupas Georgas Gaensweinas aukojo Mišias už popiežių emeritą Benediktą XVI, minint mėnesio sukaktį nuo jo mirties.

Mišiose dalyvavo Benediktui XVI pontifikato metais ir vėliau Mater Ecclesiae vienuolyne patarnavusios seserys, priklausančios Memores Domini bendruomenei, jo sekretorė sesuo Birgit Wansing ir kiti Benediktui XVI artimi žmonės.

2023 sausio 31, 13:47