Paieška

G. Pellas G. Pellas 

Mirė kardinolas G. Pellas

Romoje vėlyvą antradienio, sausio 10-osios, vakarą nelauktai mirė 81 metų kardinolas George’as Pellas, Sidnėjaus arkivyskupas emeritas, buvęs Šventojo Sosto ekonomikos sekretoriato prefektas. Jo nuoseklų liudijimą, pasišventimą Evangelijai ir Bažnyčiai bei išmintį ir pasiryžimą tarnystėje Šventajame Sostui prisiminė popiežius Pranciškus trečiadienį užuojautos telegramoje.

G. Pellas mirė ištiktas širdies priepuolio po jam atliktos planuotos operacijos vienoje Romos ligoninėje. Prieš keletą dienų jis su popiežiumi Pranciškumi ir kitais 130 kardinolų koncelebravo popiežiaus emerito Benedikto XVI laidotuvių Mišias Šv. Petro aikštėje.

Kardinolas G. Pellas Australijoje yra buvęs dviejų svarbiausių arkivyskupijų – Melburno ir Sidnėjaus – ganytojas ir įvairių bažnytinių institucijų vadovas, vadovavo Romos kurijos komisijai, parengusiai naujus liturginių tekstų vertimus į anglų kalbą, dalyvavo keliose Vyskupų sinodo asamblėjose Romoje: sinode apie dvasininkų formaciją buvo asamblėjos generalinis relatorius ir dvyliktosios eilinės asamblėjos prezidentas delegatas.

Popiežius Pranciškus G. Pellą paskyrė kardinolų tarybos nariu ir pirmuoju Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriato vadovu. Eiti šias pareigas sukliudė kardinolui G. Pellui 2017 m. Australijoje mesti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Nuteistas kalėjimu, kardinolas po daugiau kaip metų buvo paleistas apeliaciniam teismui pakeitus nuosprendį, motyvuojant tuo, jog kaltė nebuvo pakankamai pagrįstai įrodyta.

Pastaruosius metus kardinolas G. Pellas gyveno Romoje. Jis bus laidojamas savo buvusios Sidnėjaus arkivyskupijos katedroje.

„Meldžiu, kad ištikimas tarnas, kuris nesusvyruodamas ištvermingai ėjo savo Viešpaties pėdomis, taip pat išbandymo valandą, būtų priimtas į dangaus džiaugsmą ir būtų apdovanotas amžinąja ramybe“, – pažymėjo popiežius Pranciškus, perduodamas savo užuojautą kardinolų kolegijos dekanui, velionio broliui, artimiesiems ir visiems gedintiems. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 11, 13:27