Paieška

Atsisveikinimo su kardinolu G. Pellu apeigos Vatikane Atsisveikinimo su kardinolu G. Pellu apeigos Vatikane  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Kardinolo G. Pello laidotuvių Mišios Vatikane

Popiežius Pranciškus šeštadienio (sausio 14 d.) priešpietį vadovavo velionio kardinolo G. Pello išlydėjimo apeigoms Šv. Petro bazilikoje.

Antradienį Romoje nelauktai mirusio 81 m. kardinolo laidotuvių Mišių koncelebracijai vadovavo G. B. Re, kardinolų kolegijos dekanas.

Romos kurijoje tarnavęs australų kilmės G. Pellas buvo Dievo ir Bažnyčios žmogus. Jis pasižymėjo giliu tikėjimu ir dideliu doktrinos tvirtumu, kurią nedvejodamas ir drąsiai gynė, rūpindamasis vien tik ištikimybe Kristui. Kaip ne kartą yra pareiškęs, jį skaudino tikėjimo silpnėjimas Vakarų pasaulyje ir šeimos moralinė krizė, pažymėjo homilijoje kardinolas G. B. Re.

Kardinolo G. Pello palaikai ateinančiomis dienomis bus nuskraidintas į Australiją ir palaidotas Sidnėjaus katedros kriptoje. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 14, 13:31