Paieška

Benedikto XVI karstas nešamas į Šv. Petro aikštę Benedikto XVI karstas nešamas į Šv. Petro aikštę  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Benedikto XVI karstas atneštas į Šv. Petro aikštę

Prasidėjo popiežiaus emerito Benedikto XVI laidotuvių apeigos. Jo kūnas, įkeltas į kipariso medžio karstą, atneštas į Šv. Petro aikštę ir pastatytas priešais Mišių altorių. 9.30 val. prasideda laidotuvių Mišios.

Trečiadienį, sausio 4-osios vakarą, popiežiaus emerito Benedikto XVI kūnas, tris dienas pašarvotas tikinčiųjų atsisveikinimui Šv. Petro bazilikoje, buvo perkeltas į karstą.

Karsto uždarymo apeigos, kurioms vadovavo Popiežiaus liturginių apeigų vadovas mons. Diego Ravelli, įvyko Šv. Petro bazilikoje dalyvaujant nedideliam skaičiui Apaštalų Sosto dvasininkų ir velionį globojusių žmonių, įskaitant jo asmeninį sekretorių arkivysk. Georgą Gänsweiną.

Mons. D. Ravelli prie atdaro karsto perskaitė svarbiausių Benedikto XVI gyvenimo ir darbų aprašymą - Rogitą, kuris paskui buvo įdėtas į karstą kartu Benedikto XVI pontifikato metais nukaltomis monetomis ir medaliais, taip pat palijumi – juosta, kurią Benediktas XVI užsidėdavo per jo vadovautas liturgines pamaldas, kol ėjo Bažnyčios visuotinio ganytojo pareigas.

Paskutinis veiksmas prieš uždarant karstą buvo simboliškas pamaldumo aktas, išreiškiantis popiežiaus emerito akistatą su Dievu ir gyvą viltį, kad jis galės kontempliuoti Dievo Tėvo veidą kartu su Švč. M. Marija ir visais šventaisiais: jo veidas uždengtas nedideliu šilkiniu veliumu.

Per pastarąsias tris dienas su Šv. Petro bazilikoje pašarvotu mirusiu popiežiumi emeritu atėjo atsisveikinti apie 200 000 žmonių. (SAK / Vatican News)

Benedikto XVI karstas Šv. Petro aikštėje
Benedikto XVI karstas Šv. Petro aikštėje
2023 sausio 05, 09:23