Paieška

Benediktas XVI pašarvotas Šv. Petro bazilikoje

Popiežiaus emerito Benedikto XVI palaikai pirmadienio, sausio 2 d., rytą buvo perkelti iš Vatikano sodų „Redemptoris Mater“ vienuolyno koplyčios į Šv. Petro baziliką.

Šeštadienį mirusio popiežiaus emerito palaikai iš pradžių buvo pašarvoti jo namų – Vatikano soduose esančio „Redemptoris Mater“ vienuolyno – koplyčioje. Šeštadienį ir sekmadienį prie jų budėjo ir meldėsi mirusiojo artimieji – jo ilgametis sekretorius  arkivyskupas Georgas Gaensweinas, popiežiui emeritui patarnavusios seserys, priklausančios „Memores Domini“ bendruomenei, kiti artimos aplinkos žmonės ir Romos kurijos vadovai.

Pirmadienio rytą, prieš perkeliant popiežiaus emerito palaikus į Šv. Petro baziliką, trumpai maldos valandėlei vienuolyno koplyčioje vadovavo arkivyskupas G. Gaensweinas. Atlydėjus palaikus į Šv. Petro baziliką vyko gedulingos pamaldos, kurioms vadovavo bazilikos arkikunigas kardinolas Mauro Gambetti. Tuo metu šimtai žmonių pradėjo rikiuotis prie Šv. Petro aikštės. Dar prieš oficialų bazilikos atidarymą pirmasis pagerbti mirusiojo į baziliką įėjo Italijos prezidentas, po jo – ministrė pirmininkė. 9 val. bazilikos durys buvo atidarytos visiems, norintiems pasimelsti prie mirusiojo palaikų. Pirmadienį bazilika atidaryta iki 19 val., antradienį ir trečiadienį – nuo 7 iki 19 val. Laidotuvių Mišias popiežius Pranciškus aukos Šv. Petro aikštėje ketvirtadienį, sausio 5 d. Pradžia – 9.30 val. Romos laiku. Po Mišių popiežiaus emerito palaikai bus palaidoti Vatikano bazilikos kriptoje. Nors laidotuvių programoje numatyta, kad jose dalyvaus tik dviejų šalių – Italijos ir Vokietijos – oficialios valstybinės delegacijos, privačiai dalyvauti ketina ir keleto kitų šalių vadovai. (jm / Vatican News)

2023 sausio 02, 10:09