Paieška

Marijos, Bažnyčios Karalienės, mozika Šv. Petro aikštėje Marijos, Bažnyčios Karalienės, mozika Šv. Petro aikštėje 

Paskirtas Popiežiškosios tarptautinės Marijos akademijos sekretorius

Popiežius paskyrė naują Popiežiškosios tarptautinės M. Marijos akademijos sekretorių. Juo tapo meksikietis pranciškonas t. Marco Antonio Mendoza Martinesas.

40 metų t. M. Mendoza yra buvęs Chalisko (Meksika) pranciškonų formuotojas ir Pranciškonų kurijos Romoje generalinis vicesekretorius.

Popiežiškoji tarptautinė M. Marijos akademija yra mokslinė Šventojo Sosto institucija, kuriai pavesta plėsti autentišką marijinį dvasingumą per mariologijos mokslų plėtrą, ypač per periodiškai rengiamus tarptautinius kongresus. Akademijai, kaip tarptautinei institucijai, pavesta koordinuoti mariologijos studijas visame pasaulyje, taip pat skatinti tarpkultūrinį, ekumeninį ir tarpreliginį dialogą.

Akademija veikia Romoje prie Popiežiškojo „Antonianum” universiteto. Jai yra pavaldi universiteto mariologijos katedra ir bibliotekos mariologijos skyrius. Akademijos nariai yra įvairių krikščioniškų konfesijų moterys ir vyrai. (SAK / Vatican News)

2022 gruodžio 10, 15:10