Paieška

Šv. Petro bazilika Šv. Petro bazilika 

Penktadienį bus pristatoma žinia Pasaulinės taikos dienos proga

Penktadienį, gruodžio 16 d., Šventojo Sosto spaudos salėje vyks popiežiaus Pranciškaus žinios Pasaulinės taikos dienos proga pristatymas.

2023 m. sausio 1 d. minimos 56-osiosios Pasaulinės taikos dienos tema: „Niekas negali išsigelbėti vienas. Pradėti iš naujo po COVID-19 ir kartu tiesti taikos kelius“. Penktadienį per spaudos konferenciją popiežiaus vardu skelbiamą žinią pristatys ją rengusios Tarnavimo integraliam žmogaus vystymuisi dikasterijos prefektas kardinolas Michaelas Czerny su bendradarbiais.

Kasmetinis Pasaulinės taikos dienos minėjimas į Bažnyčios švenčiamų neliturginių minėjimų kalendorių buvo įrašytas netrukus po Vatikano II Susirinkimo. Švęsti šią dieną 1967 m. gruodžio 8-ąją, Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną, paragino popiežius šv. Paulius VI, pasiūlęs sausio 1-osios – Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės datą. Pirmoji Pasaulinė taikos diena buvo švenčiama 1968 m. sausio 1-ąją. Tą dieną aukodamas Mišias Šv. Petro bazilikoje popiežius Paulius VI kalbėjo: „Tepasiekia visus mūsų broliškas ir tėviškas sveikinimas ir taikos linkėjimas su viskuo, ką taika turi atnešti: tvarka, ramybe, džiaugsmu, brolybe, laisve, viltimi, gerais darbais, saugumu, ryžtu pradėti iš naujo ir siekti pažangos, bendruoju gėriu ir slėpiningu gebėjimu džiaugtis gyvenimu atrandant ryšius su giliausiu visko principu ir aukščiausiu tikslu – taikos Dievu.“

2022 gruodžio 13, 15:09