Paieška

Benediktas XVI Benediktas XVI 

Mirė popiežius emeritas Benediktas XVI

Šeštadienį, gruodžio 31 d., 9 val. 34 min. Vatikano „Mater Ecclesiae“ vienuolyne mirė popiežius emeritas Benediktas XVI.

Popiežiaus emerito Benedikto XVI palaikai pirmadienį, sausio 2 d., bus pašarvoti Šv. Petro bazilikoje. Pirmadienį bazilika bus atidaryta nuo 9 iki 19 val., antradienį ir trečiadienį – nuo 7 iki 19 val. Laidotuvių Mišias popiežius Pranciškus aukos Šv. Petro aikštėje ketvirtadienį, sausio 5 d. Pradžia – 9.30 val. Romos laiku. Dalyvaus oficialios Vokietijos ir Italijos delegacijos. Po Mišių popiežiaus emerito palaikai bus palaidoti Vatikano bazilikos kriptoje.

2022 gruodžio 31, 10:53