Paieška

R. K. Baawobras R. K. Baawobras 

Kardinolo R. K. Baawobro laidotuvės Vatikane

Pirmadienį Vatikano bazilikoje aukotos kardinolo Richardo Kuuia Baawobro laidotuvių Mišios. Iš Ganos kilęs 63 metų ganytojas mirė lapkričio 27 d. Romoje po širdies ligos.

Laidotuvių Mišioms Šv. Petro bazilikoje vadovavo kardinolas G. B. Re, kardinolų kolegijos dekanas. Apžvelgęs velionio pastoracinius darbus, kardinolas G. B. Re pažymėjo, kad „jis daug davė Bažnyčiai ir atrodė, kad dar daug žada. Tačiau Dievo keliai nėra mūsų keliai“, – sakė pamokslininkas prisiminęs, kad tik šiemet popiežius Wa vyskupijos ganytoją paskyrė kardinolu, o Afrikos ir Madagaskaro vyskupai jį išrinko žemyno vyskupų konferencijų simpoziumo (SECAM) pirmininku. 2010 m. Richardas Kuuia Baawobras buvo pirmas afrikietis, išrinktas Afrikos misionierių kongregacijos vyresniuoju.

Dėkokime Dievui už visą gėrį, kurį kardinolas pasėjo ir Afrikos misionieriams, išugdžiusiems tokį sumanų ir pasiaukojusį ganytoją, sakė kardinolas G. B. Re, pakvietęs melstis, kad gailestingasis Dievas priimtų jį į savo begalinę meilę. (SAK / Vatican News)

 

2022 gruodžio 05, 13:46