Paieška

Georgas Bätzingas Georgas Bätzingas 

Vokietijos vyskupai Romoje: vienybė, atsivertimas, atsinaujinimas

Lapkričio 14–18 dienomis Romoje lankosi Bažnyčios Vokietijoje vyskupai. Vizito „ad limina“ proga jie susitiks su popiežiumi ir jo artimiausiais bendradarbiais Romos kurijos dikasterijose.

Vizitą ad limina Vokietijos ganytojai pradėjo pirmadienį Mišiomis Vatikano bazilikos grotose, ateinančiomis dienoms jie švęs Eucharistiją kartu kitose Romos bazilikose. Mišių homilijoje prie apaštalo šv. Petro kapo Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkas paminėjo vyskupams kylančius dabartinio laiko iššūkius, praneša italų katalikų portalas SIR.

Vyskupai jaučia atsakomybę už įkultūrinimo procesą dviem kryptimis, popiežiaus Pranciškaus apibrėžtą Amazonijos sinodo posinodiniame paraginime: tiek kultūros atsimainymą Evangelijos dirvoje, tiek naują ir gilesnį atsivėrimą Šventosios Dvasios veikimui kultūros dirvoje, pažymėjo Georgas Bätzingas, Vokietijos episkopato vadovas, nuo 2016 m. Limburgo vyskupas.

Anot jo, Vokietijos vyskupai puikiai supranta, kad yra už tai atsakingi kartu su vyskupijų tikinčiaisiais ir bendrystėje su visuotine Katalikų Bažnyčia ir popiežiumi Pranciškumi. Tam reikia, kad ganytojai savo debatuose Vyskupų konferencijoje ir sinodiniuose svarstymuose gerai įsiklausytų vieni į kitus, net ir sudėtingose diskusijose bei nuoširdžiuose tarpusavio ginčuose.

„Palaikyti vienybę, o tuo pat metu būti atviriems atsivertimui ir atsinaujinimui nėra lengvi uždaviniai mūsų Bažnyčiai dabartiniais laikas“, – patikino vyskupas G. Bätzingas. (SAK / Vatican News)

2022 lapkričio 15, 13:44