Paieška

Giuseppe Ambrosoli Giuseppe Ambrosoli 

Ugandoje – beatifikacijos apeigos

Popiežiaus pasiuntinys sekmadienį, lapkričio 20 d., Ugandoje paskelbė misionierių iš Italijos Giuseppe Ambrosoli palaimintuoju. Apeigos įvyko Kalongo parapijoje, šiaurinėje Ugandoje, kur jis tris dešimtmečius tarnavo vietinei bendruomenei kaip kunigas misionierius, gydytojas ir mokytojas.

Kombonietis misionierius iš Komo vyskupijos t. G. Ambrosoli, 1957 metais atsikėlęs į kuklią misijų stotį Kalonge, ją pavertė moderniu ugdymo ir gydymo, ypač akušerinių paslaugų teikimo, centru. Beveik visos miestelyje įsteigtos švietimo ir medicinos institucijos, nuo ligoninės su 370 lovų, slaugių ir akušerių mokyklos iki Kalongo oro uosto, įkurtos ir išplėstos misionieriaus pastangomis.

Iš Italijoje žinomos verslininkų šeimos – tėvas įsteigė medaus „Miele Ambrosoli“ bendrovę – kilęs palaimintasis medicinos studijas baigė ir kunigystei pasirengė Milane, buvo įšventintas 1955 m., o apsisprendęs tapti komboniečiu vienuoliu, misionieriumi Ugandoje, pagilino tropikų medicinos žinias Londone.

„Iš turtingo, koks jis buvo, tapo vargšu ir, vadovaudamasis giliai krikščioniška mąstysena, visiems skelbė gerąją naujieną apie gailestingąjį Dievą. „Dievas yra meilė, o aš jo tarnas vargstantiems žmonėms“, – buvo mėgstamiausias palaimintojo posakis. G. Ambrosoli gyvenimo programa buvo šlovinti Dievą, eiti šventėjimo keliu per gilią meilę Jėzui, savo seserims ir broliams, iš Eucharistijos šaltinio semtis jėgų padėti labiausiai pažeidžiamiems žmonėms“, – pažymi Šventųjų skelbimo dikasterijos portalas.

Silpnos sveikatos 65 metų misionierius buvo priverstas trauktis iš Kalongo misijos antrojo Ugandos pilietinio karo kontekste, 1987 m. mirė ir buvo palaidotas Lire. Po septynerių metų, Kalongo gyventojų prašymu, jų pamilto Doctor Ladit – („didžio mediko”), kaip jį vadindavo Kalongo gyventojai, – žemiškieji palaikai parvežti į Kalongą, kur sekmadienį įvyko beatifikacijos apeigos. Joms popiežiaus vardu vadovavo apaštališkasis nuncijus Ugandoje arkivysk. Luigi Bianco. (SAK / Vatican News)

Beatifikacijos apeigos Kalonge
Beatifikacijos apeigos Kalonge
2022 lapkričio 19, 14:01