Paieška

Sinodinio kelio žemyninio etapo pirmininkų ir koordinatorių susitikimas Sinodinio kelio žemyninio etapo pirmininkų ir koordinatorių susitikimas 

Sinodinis kelias: ne iš anksto parašytos išvados, o Dievo tautos balsas

Romoje įvyko sinodinio kelio žemyninio etapo pirmininkų ir koordinatorių susitikimas. Lapkričio 28 dieną, pirmadienį, susitikimo dalyvius priėmė popiežius Pranciškus. Galimi priminti, kad vienas iš atsakingųjų už Europos kontinento sinodinį kelią yra Vilniaus arkivyskupas G. Grušas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas.

2023 ir 2024 metų Vyskupų Sinodai bus skirti pačiai sinodiškumo temai Bažnyčioje, kuri į pirmą vietą nori sugrąžinti Šventosios Dvasios veikimo Dievo tautos tarpe temą, išryškintą Vatikano II Susirinkime, bet po to tarsi primirštą. Kalbama ne vien apie savivoką, bet ir apie labai praktinius sprendimus bažnytinio gyvenimo klausimais. Pasirengimo ateinančių dviejų metų Vyskupų sinodams darbotvarkėje buvo numatyti įvairūs etapai – indėliai asmenų, parapijų, vyskupijų, kraštų lygiu. Dabar atėjo laikas žemyniniam etapui.

Viena iš koordinatorių – Christine Kheng iš Filipinų – Vatican News komentavo, jog sinodiniame kelyje nėra iš anksto parašytų išvadų ir tai, beje, būtų kažkas priešingo sinodinio kelio intencijoms. Visi yra kviečiami juo eiti. Kadangi tai naujas kelias, bus ir klaidų, tačiau negalima stovėti vienoje vietoje. Vienas iš pagrindinių sinodinio kelio siekių – iškelti, išryškinti tai, kas vadinama sensus fidei fidelium: Šventosios Dvasios žadinamą tikinčiųjų tikėjimo jausmą ir jį konkrečiai įkūnyti.  

Kita koordinatorė – Susan Pascoe iš Australijos – pridūrė, jog sinodiniame kelyje labai svarbu išlaikyti horizontalumą: viename lygyje dirba pasauliečiai, vienuoliai, kunigai ir vyskupai. Visi sėdi prie to paties stalo. Visi turi tą pačią privilegiją įnešti savo indėlį, išreikšti tai, kas svarbu jiems ir vienai ar kitai Dievo tautos daliai. Būtent tai reikšminga – Dievo tautos balsas, o ne nuosavos subjektyvios idėjos. Visi jaučia tą patį dėkingumą ir garbę dėl to, kad buvo pakviesti dalyvauti sinodiniame kelyje, kuris tuo pat metu yra ir dovana, ir atsakomybė. Labai svarbu, priduria australė, kad visi būtų nuolatinės maldos būsenoje, nes tai – vienintelis kelias iš skirtingų žemynų atvykusiems žmonėms, dažnai vienas kitą menkai pažįstantiems, įžvelgti, kas vienija, kas svarbu, kur kreipia Dievas. (RK / Vatican News)

2022 lapkričio 29, 12:33