Paieška

Šventojo Sosto spaudos salė Šventojo Sosto spaudos salė 

Neteisėta vyskupo tarnystės inauguracija Kinijoje

Lapkričio 24 d. Kinijoje įvyko apeigos, per kurias buvo inauguruota prieš aštuonerius metus popiežiaus paskirto vyskupo Jono Pengo Weizhao, kaip neegzistuojančios Jangzdė vyskupijos augziliaro, tarnystė.

Šventojo Sosto spaudos salė paskelbė komunikatą, kuriame išsakytas nustebimas ir nusivylimas dėl įvykusio neteisėto akto. Šis įvykis yra nesuderinamas su 2018 m. pasirašytu laikinuoju dvišaliu Šventojo Sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimu. Šventasis Sostas laukia paaiškinimo, tikisi, kad tokie veiksmai daugiau nebesikartos ir kad toliau bus tęsiamas pagarbus dialogas.

2022 lapkričio 26, 12:50