Paieška

„Caritas Internationalis“ „Caritas Internationalis“ 

Nepaprastasis komisaras vadovaus „Caritas Internationalis“

Popiežius nušalino „Caritas Internationalis“ vadovybę ir paskyrė nepaprastąjį komisarą, kuris laikinai vadovaus organizacijai ir parengs naujus įstatus.

Nepaprastuoju komisaru paskirtas italas vadybininkas Pieras Francesco Pinelli. Popiežiaus dekrete nurodyta, kad P. F. Pinelli pradeda eiti pareigas nuo lapkričio 22 d. Tą pačią dieną netenka savo įgaliojimų visa ligšiolinė vadovybė – prezidentas ir jo pavaduotojai, generalinis sekretorius, iždininkas ir bažnytinis asistentas. Nepaprastajam komisarui talkins tuo pačiu popiežiaus dekretu paskirti padėjėjai – ispanė teisininkė Maria Amparo Alonso Escobar ir portugalas jėzuitas kun. Manuelis Morujão. Jiems suteikta užduotis pasirūpinti „Caritas Internationalis“ įstatų atnaujinimu ir parengti būsimą generalinę asamblėją. Pastarąsias užduotis padės atlikti ir kard. Luisas Antonio Tagle, iki šiol ėjęs „Caritas Internationalis“ prezidento pareigas. (jm / Vatican News)

2022 lapkričio 22, 13:31