Paieška

Amatininkas daro lempeles hinduistinei Divali šventei Amatininkas daro lempeles hinduistinei Divali šventei 

Sveikinimas hinduistams su Divali švente

Spalio 24 d. bus švenčiama viena iš svarbiausių hinduistų švenčių – Divali (arba Dipavali) šventė, dar vadinama Šviesų juostų, arba pynių, švente, simbolizuojančia gėrio pergalę prieš blogį, palydima žibintais ir ugnelėmis. Išankstinį sveikinimą hinduistams pasiuntė Popiežiškoji tarpreliginio dialogo dikasterija.

„Tegul ši Šviesų šventė suteikia jums malonę ir džiaugsmą atgaivinti ne tik jūsų pačių, bet ir jūsų šeimų, bendruomenių ir visos visuomenės gyvenimą“, – linkima sveikinime.

Pasak jo, šiandien brolišką ir taikų žmonių sambūvį ardo konfliktai ir smurtas, nulemti įvairių priežasčių – kultūrinės, etninės, religinės, rasinės viršenybės jausmai, maitinami priešinančios, populistinės, ekspansinės politikos, įvairių mažumų ir daugumų judėjimų, nederamo socialinių tinklų naudojimo. Kaip tokiomis aplinkybėmis krikščionys ir hinduistai gali skatinti gražų sambūvį?

Pasak Popiežiškosios tarpreliginio dialogo dikasterijos, visų pirma būdami draugiški ir kasdieniame gyvenime žvelgdami į kitus draugiškai, meiliai, pagarbiai ir su pasitikėjimu. Antra, pripažindami abipusę atsakomybę už vienas kitą ir už kūriniją. 

„Kaip tikintieji ir religinių bendruomenių vadovai esame įsišakniję atitinkamuose religiniuose įsitikinimuose ir pažiūrose, mus sieja bendras rūpestis ir atsakomybė už žmonių šeimos ir žemės, mūsų bendrų namų, gerovę. Mes, krikščionys ir hinduistai, galime suvienyti pastangas su visų kitų religinių tradicijų žmonėmis ir geros valios žmonėmis, kad pavieniui ir visi kartu skatintume draugiškumo bei bendros atsakomybės nuostatą, padarytume šį pasaulį saugiais namais, kuriuose visi galėtume džiaugsmingai gyventi taikoje!“, – draugams hinduistams rašo Popiežiškoji tarpreliginio dialogo dikasterija. (RK / Vatican News)

2022 spalio 17, 12:55