Paieška

Kurtas Kochas Kurtas Kochas 

Kardinolas K. Kochas Belgrade

Penktadienį, spalio 28 d., baigėsi Kurto Kocho, Krikščionių vienybės dikasterijos prefekto, kelionė Serbijoje. Paskutinis dviejų dienų vizito Belgrade susitikimas buvo svarbiausias – kardinolą K. Kochą priėmė Porfirijus, Serbijos ortodoksų patriarchas.

Serbijos Ortodoksų Bažnyčios ir Vatikano santykiai visų pirma yra draugiški ir gali būti plečiami, pažymėjo kardinolas K. Kochas Belgrade dar prieš susitikimą su patriarchu Porfirijumi, su kuriuo jis susitiko pirmąjį kartą. Būtent tai ir buvo pagrindinis kelionės tikslas – Katalikų Bažnyčios vardu pasveikinti patriarchą jo intronizacijos proga ir palinkėti visokeriopos sėkmės, sakė Šventojo Sosto dikasterijos ekumeniniams klausimams prefektas. Kardinolas pasidžiaugė galįs su patriarchu Porfirijumi aptarti dviejų religinių bendruomenių santykių gerinimą. 

Ketvirtadienį K. Kochas aukojo Mišias Belgrado Mergelės Marijos Ėmimo į dangų katedroje, jų metu su Serbijos katalikais meldėsi už visų krikščionių vienybę – visų, kurie tiki į vieną Dievą ir kuriuos skiria vien tik dogminiai skirtumai, pažymėjo kardinolas. Anot jo, krikščionybės dabartinė padėtyje galima pastebėti apgailėtiną nenuoseklumą. „Visi krikščionys sutinka išpažinti tikėjimą į šventą, visuotinę ir apaštališkąją Bažnyčią, tačiau krikščionys, išpažįstantys vieną Bažnyčią, vis dar gyvena skirtingose ir atskirose Bažnyčiose“, – pažymėjo K. Kochas.

„Mums būtina suprasti, ką reiškia Bažnyčios vienybės akcentavimas. Mat nūdieną, skirtingai nuo krikščioniškosios tradicijos, kurioje vienybė buvo laikoma tikrovės prasme ir pagrindu, pliuralizmas yra vadinamojo postmodernizmo tikrovės pagrindas“, – pažymėjo K. Kochas.

Jis sakė, kad „nereikia baimintis vienybės su skirtingumais, o, priešingai, skirtingumų reikia Bažnyčiai statyti. Ši vienybė gali būti patiriama vien tik Šventosios Dvasios malonės dėka, nes tik Šventoji Dvasia gali sužadinti skirtingumus, daugybę ir tuo pačiu vienybę“.

Prieš Mišias, kuriose, be katalikų bendruomenės ganytojų ir tikinčiųjų, dalyvavo ir Serbijos ortodoksų patriarcho vikaras Sava, Marcios vyskupas, Slovakijos evangelikų vyskupas ir Serbijos vyriausybės atstovai, kardinolas K. Kochas dalyvavo Belgrado katalikų kunigų konferencijoje, skirtoje Nikėjos Susirinkimo 1700-osioms metinėms.

Spaudos pranešimuose apie kardinolo K. Kocho kelionę į Serbiją spėliota, ar jos metu bus konkretizuojamos mintys apie popiežiaus kelionę – anot K. Kocho, popiežius tikrai norėtų aplankyti Serbiją – ir aptarti galimybę visiems Rytų ir Vakarų krikščionims apsispręsti už bendrą Velykų datą. Šia tema Popiežiaus krikščionių vienybės dikasterijos prefektas spalio 24 d. kalbėjo suvažiavime Romoje „Taikos šauksmas.“

Kardinolas K. Kochas savo pranešime patikino, kad „Nikėjos Susirinkimo, kuris suformulavo visiems krikščionims bendrą kristologinį tikėjimo išpažinimą, metinės skatina dar kartą apmąstyti sprendimą dėl Velykų datos ir persvarstyti jį šiandienos sąlygomis“. (SAK / Vatican News)

2022 spalio 28, 14:59