Paieška

Žmonės su negalia papasakojo popiežiui apie sinodinį kelią

Trečiadienio audiencijoje su maldininkais iš pavienių kraštų buvo maldininkų su negalia iš visų žemynų. Popiežius su jais pabendravo audiencijos pabaigoje, o juos į audienciją palydėję Šventojo Sosto diskasterijos atstovai paaiškino, kad tai buvo proga popiežiui įteikti žmonių su negalia sinodiniame kelyje svarstytus klausimus ir atkreipti dėmesį į jų pastabas apie save ir kitus Bažnyčioje.

Žmonių su negalia atstovai Pasauliečių, šeimos ir gyvybės diskasterijos dėka taip pat sudalyvavo pastarojo meto Bažnyčios svarstymuose apie sinodinį kelią. Jie išsakė troškimą būti įtraukiami į Bažnyčios gyvenimą kaip visaverčiai Dievo tautos nariai. Konsultacijose paaiškėjo, kad reikia imtis tam tikrų konkrečių veiksmų, kad tai būtų pasiekta.

„Reikia pakeisti atgyventą mąstyseną, kad galėtume sakyti „mes“, o ne „jie“, kai kalbama apie žmones su negalia, ir pripažinti, popiežiaus Pranciškaus žodžiais, kad yra „silpnųjų magisteriumas“. Trokštame, kad bažnytinės bendruomenės taptų prieinamos tiek šalinant architektūrines kliūtis, tiek sudarant sąlygas dalyvauti asmenims su jutiminėmis ar kognityvinėmis negaliomis“, – pažymima diskasterijos komunikate.

Žmonių su negalia atstovai, dalyvavę sinodiniame kelyje, taip pat išsakė viltį, kad bent vienas asmuo su negalia bus pakviestas 2023 m. į Vyskupų sinodo apie sinodiškumą asamblėją, Vatikane. (SAK / Vatican News)

2022 rugsėjo 23, 12:29