Paieška

Susitikimas prasidėjo Šv. Petro bazilikoje koncelebruotomis Mišiomis, kurioms vadovavo kardinolas Pietro Parolinas. Susitikimas prasidėjo Šv. Petro bazilikoje koncelebruotomis Mišiomis, kurioms vadovavo kardinolas Pietro Parolinas.  

Vatikane vyksta Šventojo Sosto diplomatinių atstovybių vadovų susitikimas

Trečiadienio rytą Vatikane prasidėjo apaštališkųjų nuncijų ir Šventojo Sosto nuolatinių atstovų tarptautinėse organizacijos susitikimas.

Rugsėjo 7–10 d. vykstančiame susitikime, kurį kas trejus metus sušaukia popiežius Pranciškus, dalyvauja 91 nuncijus ir šeši nuolatiniai stebėtojai. Penki popiežiaus atstovai dėl įvairių priežasčių negali dalyvauti susitikime.

Trečiadienį, rugsėjo 7 d., susitikimas prasidėjo Šv. Petro bazilikoje koncelebruotomis Mišiomis, kurioms vadovavo Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Pirmąją dieną, skirtą susitikimams su Valstybės sekretoriato ir kitų Romos kurijos dikasterijų vadovais, užbaigia susitikimas su prie Šventojo Sosto akredituotu diplomatiniu korpusu. Ketvirtadienį nuncijus ir nuolatinius stebėtojus tarptautinėse organizacijose audiencijoje priima popiežius Pranciškus. Ketvirtadienio vakarą popiežiaus atstovai dalyvaus Pranciškaus vadovaujamuose iškilminguose mišparuose, kurie vyks Siksto koplyčioje.

Penktadienį, rugsėjo 9 d., Šventojo Sosto diplomatinių atstovybių vadovai dirbs grupėse, pasiskirstę pagal žemynus. Šeštadienį, rugsėjo 10 d., po popiežiaus vadovautų rytinių Mišių Šv. Mortos namų koplyčioje, dar bus tęsiami darbiniai pokalbiai. Susitikimas baigsis šeštadienio vidudienį dvasine meditacija, kuriai vadovaus Šventojo Sosto diplomatijos veteranas, 97 metų amžiaus nuncijus arkivyskupas Angelo Acerbi.

Dalyvauti Šventojo Sosto diplomatinių atstovybių vadovų susitikime yra atvykęs ir apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. (jm / Vatican News)

2022 rugsėjo 07, 14:35