Paieška

Charkive, Ukrainoje Charkive, Ukrainoje 

Šventasis Sostas, kasetiniai šaudmenys ir lyčių klausimai

Šventojo Sosto, vienos iš pirmųjų pasaulio valstybių ratifikavusių konvenciją dėl kasetinių šaudmenų, atstovas JTO diskusijoje apie šios konvencijos teisinius įpareigojimus prašė valstybių jų nekeisti, o siekti konkrečiai daryti visa, kas įmanoma, kad būtų išvengta kasetinių šaudmenų aukų. „Delsimas konvenciją įgyvendinti neišvengiamai matuojamas žmogaus gyvybėmis“, – pareiškė Šventojo Sosto diplomatas JTO arkivyskupas Fortunatus Nwachukwu.

Nuolatinis stebėtojas JTO ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje pasidalijo Šventojo Sosto nusistatymu rugpjūčio 30 d. diskusijoje. „Piktina tai, kad šiuo metu, kai apie tai svarstome, kasetiniai šaudmenys toliau gaminami, kaupiami ir naudojami konfliktuose ir neišvengiamai sukelia daugiau aukų“, – patikino F. Nwachukwu, prašydamas apsaugoti pačią brangiausią dovaną – žmogaus gyvybę. Šventasis Sostas siekia, kad konvencija būtų įgyvendinta, drąsina šalis užtikrinti aukščiausią ir prigimtinę žmogaus asmens ir orumo vertę.

Arkivysk. F. Nwachukwu ta pačia proga išsakė Šventojo Sosto susirūpinimą dėl mėginimų į konvenciją įvesti naują terminologiją vadinamaisiais „pagrindiniais lyčių klausimais“.

„Tokia dviprasmiška ir neaiški terminologija nukreiptų dėmesį ir pastangas nuo konvencijoje numatytų įsipareigojimų, pastūmėtų jas link politinių ir ideologinių klausimų, nesusijusių su konvencijos tematika“, – pareiškė Šv. Sosto diplomatas.

Pristatydamas Šventojo Sosto nusistatymą jis griežtai įspėjo vengti mėginimų konvencijai primesti nepriimtinus dalykus. Šventasis Sostas „pasilieka teisę atsiriboti, jei bus viršijami įprasti ir visuotinai priimtini žodžio „lytis“, grindžiamo biologinio vyro ir moters tapatybe, vartojimas ir reikšmė“. Apaštališkasis nuncijus priminė Šventojo Sosto pareiškimą 1995 m. Pekino ketvirtojoje pasaulinėje moterų konferencijoje, jog nepripažįsta jokių kitų interpretacijų, adaptavimų ar konotacijų, kurie skirtųsi nuo ligi šiol priimtos vartosenos. (SAK / Vatican News)

2022 rugsėjo 02, 14:40