Paieška

Kapucinas kard. S. O'Malley Vatikano radijo studijoje Kapucinas kard. S. O'Malley Vatikano radijo studijoje 

Nepilnamečių apsauga. Pagalba nukentėjusiems – Bažnyčios prioritetas

Popiežius papildė Šventojo Sosto komisiją nepilnamečių apsaugos klausimais. Popiežiškoji komisija yra patariamoji institucija, siūlanti gaires, kurios leistų padaryti visa, kas įmanoma, kad Bažnyčioje daugiau nesikartotų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusius įvykdyti nusikaltimai. Komisija įpareigota padėti popiežiui ir vietinėms Bažnyčioms parengti ir taikyti atitinkamas prevencines priemones prieš seksualinį išnaudojimą.

Komisijos nariai yra įvairių tautybių moterys ir vyrai, pasižymintys kompetencija, gebėjimais ir pastoracine patirtimi nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos sferoje. Juos skiria popiežius penkerių metų kadencijai. Komisiją ligi šiol sudarė aštuoniolika ekspertų iš šešiolikos kraštų visuose žemynuose – keturi dvasininkai, aštuonios moterys, tarp kurių keturios vienuolės ir aštuoni vyrai, tarp kurių keturi dvasininkai, įskaitant Popiežiškosios komisijos pirmininką delegatą ir sekretorių. Popiežius pareigoms patvirtino devynis komisijos narius ir paskyrė dešimt naujų. Tarp dešimties naujų narių – septynios moterys, tarp kurių – dvi vienuolės, ir trys dvasininkai, tarp kurių – du vyskupai iš Prancūzijos ir Libano.

Tarp Popiežiškosios komisijos narių yra įvairių sričių ekspertų – seksologų, psichologų, psichiatrų, antropologų, teisės, teisėsaugos, teologijos, pastoracijos ir švietimo sričių atstovų.

Komisijos pirmininkas delegatas, kapucinų vienuolis iš JAV, kardinolas Seanas O‘Malley, apžvelgdamas šiemet įsigaliojusį kurijos įstatymą ir jame apibrėžtus komisijos uždavinius, atkreipė dėmesį ir į popiežiaus išsakytą norą, jog „komisija taip pat užtikrintų, kad Bažnyčios darbuotojų seksualinį piktnaudžiavimą patyrę asmenys, kreipdamiesi į savo šalies vietinę Bažnyčią, sulauktų priėmimo ir atvirų durų. Pagalba nukentėjusiems asmenims turi būti kiekvienos vietinės Bažnyčios prioritetas“. (SAK / Vatican News)

2022 rugsėjo 30, 14:22