Paieška

Vatikano miesto valstybės vėliava Vatikano miesto valstybės vėliava 

Klimato kaita, solidarumas ir atsakomybė

Šventojo Sosto atstovas deponavo prisijungimo prie JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos dokumentą, o netrukus žada pristatyti ir prisijungimo prie Paryžiaus susitarimo aktą, informavo komunikate Šventasis Sostas.

Šventasis Sostas pažymėjo, kad šiais veiksmais viliasi prisidėti ir moraliai paremti visų valstybių pastangas bendradarbiauti ir siekti veiksmingai reaguoti į klimato kaitos keliamus iššūkius žmonijai ir mūsų bendriems namams – planetai.

Šventasis Sostas trokšta, kad Konvencija ir Paryžiaus susitarimas padėtų suartėti dėl neatidėliotino poreikio keisti kryptį, ryžtingai apsispręsti pereiti nuo visuomenėje vyraujančios atmetimo kultūros prie atjautos kultūros. 2021 m. popiežius Pranciškus žinioje COP26 susitikimui patikino, kad „žmonija turi priemonių šiam pokyčiui. Tačiau tam reikia tikro asmeninio ir bendruomeninio atsivertimo. Tai reiškia, kad reikės pereiti prie integralesnio ir labiau integruojančio vystymosi modelio, grindžiamo solidarumu ir atsakomybe“. Tai yra dvi pagrindinės vertybės, kuriomis turi būti pagrįstas tiek JT bendrosios klimato kaitos konvencijos, tiek Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas, sakoma penktadienį, liepos 8 d., Šventojo Sosto spaudos salės išplatintame komunikate.

Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas prie JT arkivyskupas Gabriele Giordano Caccia minėtąjį prisijungimo prie JT Bendrosios klimato kaitos konvencijos dokumentą, Vatikano Miesto Valstybės vardu, liepos 6 d. įteikė JT generaliniam sekretoriui. Lygiavertis aktas dėl Šventojo Sosto prisijungimo prie Paryžiaus susitarimo bus deponuotas artimiausiu metu. (SAK / Vatican News)

2022 liepos 08, 12:54