Paieška

Katalikų-sekmininkų dialogo komisijos narių susitikimas Vatikane Katalikų-sekmininkų dialogo komisijos narių susitikimas Vatikane 

Katalikų-sekmininkų komisijos jubiliejus

Popiežius laišku pasveikino Katalikų-sekmininkų dialogo komisiją jos įkūrimo penkiasdešimtųjų metinių proga. Pranciškaus sveikinimo tekstą portale paskelbė už dialogą su sekmininkų bendruomenėmis atsakinga Šventojo Sosto Krikščionių vienybės ugdymo dikasterija.

Katalikų-sekmininkų dialogo komisija per penkiasdešimt dialogo metų stengėsi stiprinti daugystės, solidarumo ir abipusio supratimo ryšius. Viliuosi, rašo popiežius, kad minimas svarbus jubiliejus dar labiau sustiprins šiuos ryšius ir leis atnaujinti mokinių misionierių ryžtą skelbti Evangelijos džiaugsmą bažnytinėje bendruomenėje ir visuomenėje. Liudydami Viešpaties maldą, „kad visi būtų viena“, galėsite padėti seserims ir broliams savo širdyse ir gyvenime patirti visa atnaujinančią Dievo meilės, gailestingumo ir malonės galią, sveikinimo laiške rašo popiežius. (SAK / Vatican News)

2022 liepos 12, 14:22