Paieška

Robertas Barronas Robertas Barronas 

Vysk. R. Barronui – nauji pastoraciniai uždaviniai

Popiežius Pranciškus pavedė naujas pareigas Los Andželo vyskupui auziliarui, JAV žinomam dėl evangelizacinės veiklos medijose.

Popiežius, priėmęs Winonos ir Ročersterio ordinaro vysk. Johno Quinno prašymą atleisti iš ganytojo pareigų, į pastarojo vietą paskyrė 62 m. Robertą Barroną.

Iš Čikagos kilęs R. Barronas nuo 2015 m. ėjo Los Andželo vyskupo augziliaro pareigas. Vyskupo įkurta nepriklausoma medijų apaštalavimo platforma Word on Fire („Degantis žodis“) yra viena iš didžiausių katalikų medijų organizacijų JAV. Ganytojo evangelizaciniai pamokymai dažnai skelbiami Lietuvos katalikų žiniasklaidoje. (SAK / Vatican News)

2022 birželio 02, 14:16