Paieška

X Pasaulinio šeimų susitikimo dalyvių Mišios šeštadienį Šv. Petro aikštėje X Pasaulinio šeimų susitikimo dalyvių Mišios šeštadienį Šv. Petro aikštėje 

Šeimų atstovai iš Lietuvos X Pasauliniame šeimų susitikime

Kalbamės su diakonu Dariumi Chmieliausku iš Kauno arkivyskupijos, kun. Albertu Kasperavičiumi iš Panevėžio vyskupijos ir Jone Chmieliauskiene – diakono Dariaus žmona.

Šeimų siuntime šeimos kviečiamos būti misionieriškomis pasaulio keliuose, su džiaugsmu skelbti, koks gražus yra buvimas šeima, skelbti jaunimui apie santuokos malonę, žodžiu būti gyvojo Kristaus ženklu. Šeimos kviečiamos suteikti vilties tiems, kurie jos neturi, nebijoti to, ko Viešpats iš jų prašo ir nebijoti būti dosniems jam. Taip pat – lydėti silpnuosius, pasirūpinti tais, kurie yra vieniši, pabėgėliai, apleisti; virš visko būti broliškesnio pasaulio sėkla, būti šeimomis su didelėmis širdimis, būti svetingu Bažnyčios veidu ir visada melstis.

Šeimų atstovai iš Lietuvos
2022 birželio 27, 16:18