Paieška

2025 m. jubiliejaus logotipas 2025 m. jubiliejaus logotipas 

Pristatytas 2025 m. jubiliejaus logotipas

Popiežius išrinko 2025 m. jubiliejaus logotipo konkurso nugalėtoją. Logotipas pristatytas birželio 28 d. konferencijoje apie būsimus eilinius Šventuosius metus. 2025 metų jubiliejaus tema: „Vilties piligrimai“.

Konkurse dalyvavo 294 kandidatai iš 213 miestų ir 48 kraštų. Sudaryta Vatikano komisija atrinko tris projektus, kurie buvo pristatyti popiežiui. Pranciškus išrinko italo Giacomo Travisani projektą, kuriame prie kryžiaus, tampančio „vilties inkaru“, glaudžiasi keturios figūros, simbolizuojančios žmoniją iš keturių pasaulio kraštų. Vilties inkaras liečiasi prie pakilusių bangų – jis jas suvaldo, nors gyvenimo piligrimystė ne visada eina per ramius vandenis. Inkaras yra vilties simbolis, priminė logotipo pristatyme už jubiliejaus rengimą atsakingas arkivyskupas Rino Fisichella.

Jis patikino, jog vyskupų konferencijos galės laisvai naudoti logotipą pastoraciniams reikalams, o komercinį naudojimą draudžia Evangelizavimo dikasterijos saugomos autorinės teisės.

Logotipo pristatymo konferencijoje dalyvavęs kardinolas P. Parolinas kalbėjo apie pastarųjų metų ir mėnesių poslinkius, kurie tarsi įpareigoja Bažnyčią iš akių neišleisti vilties – ji su kitomis teologinėmis dorybėmis, tikėjimu ir meile, sudaro krikščioniškojo gyvenimo pagrindą. Viltis visus skatina būti atsakingais geresnio pasaulio kūrėjais. Anot kardinolo P. Parolino, pasak popiežiaus, „turime daryti viską, kad visi atgautų jėgas ir pasitikėjimą savimi ir galėtų atvirai žvelgti į ateitį“.

2025 jubiliejui pasirengti skiriami teminiai metai: 2023 skirti Vatikano II susirinkimui – spalio 11 sukanka jo pradžios 60 metinės – ir keturioms Susirinkimo konstitucijoms, 2024-ieji metai skiriami maldai.

Jubiliejaus metu organuzuojamų jubiliejinių dienų jaunimui, šeimoms, sąjūdžiams, seneliams, neįgaliesiems, ligoniniams, sportininkams, darbininkams, dvasininkams, pašvęstiesiems, katechetams, vargstantiems ir kaliniams kalendorius dar rengiamas ir bus paskelbtas vėliau. (SAK / Vatican News)

2022 birželio 30, 14:05