Paieška

Šv. Petro bazilika Šv. Petro bazilika 

Popiežius Vatikane įkūrė Investicijų komitetą

Antradienį, birželio 7 d., popiežius Pranciškus įkūrė Investicijų komitetą, kuris turės siūlyti sprendimus ir prižiūrėti, kad investicijos, kurios duoda pajamas Šventojo Sosto išlaikymui,atitiktų Bažnyčios socialinį mokymą.

Investicijų komitetą sudaro penki asmenys – pirmininkas ir keturi nariai. Komiteto pirmininku popiežius paskyrė kardinolą Keviną Farrellą, Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektą; nariais – keturis finansų specialistus iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Švedijos ir JAV.

Investicijų komitetas buvo numatytas Romos kurijos reformos projekte. Sekmadienį, birželio 5 d., įsigaliojusios apaštališkosios konstitucijos „Praedicate Evangelium“ 227 straipsnis skelbia, jog komitetas, kurį sudaro penkeriems metams skiriami aukšto lygio specialistai, turi užtikrinti, kad Šventojo Sosto investicijos būtų etiškos ir atitiktų Bažnyčios socialinę doktriną.

Vatikano bankas pernai davė 18,1 mln. eurų pelno

Institutas religinei veiklai finansuoti (IOR), paprastai vadinamas Vatikano banku, 2021 m. davė 18,1 mln. eurų pelno, pranešama birželio 7 d. paskelbtoje ataskaitoje.

Kaip kasmet, instituto praėjusių metų ataskaitą patikrino tarptautinė audito bendrovė, o po to ji buvo pateikta tvirtinti instituto veiklą prižiūrinčiai kardinolų komisijai.

Vatikano banko klientai yra paties Šventojo Sosto institucijos, o taip pat Katalikų Bažnyčios juridiniai asmenys bei ribotas skaičius privačių asmenų, kuriems priklauso teisė turėti sąskaitas Vatikano banke. Pastarieji – tai dvasininkai bei Vatikano darbuotojai ir pensininkai pasauliečiai. (jm / Vatican News)

2022 birželio 07, 15:49