Paieška

Popiežius susitinka su šeima bendrosios audiencijos metu Popiežius susitinka su šeima bendrosios audiencijos metu 

Pasaulinis šeimų susitikimas prasidės šeimų švente dalyvaujant popiežiui

Jau paskelbta galutinė sielovados kongreso programa, kuri, skirtingai nuo ankstesnių susitikimų, nebebus akademinio pobūdžio, bet tai bus susitikimas, įsiklausymas ir pokalbiai tarp šeimos ir santuokos sielovados darbuotojų.

Pasaulio šeimų susitikimas prasidės šeimų švente birželio 22 d. Vatikane, dalyvaujant popiežiui Pranciškui. Susitikimas turėjo vykti prieš metus, tačiau dėl koronaviruso pandemijos buvo atidėtas. Susitikimo programą spaudos konferencijoje pristato Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos pasekretorė Gabriella Gambino: birželio 23–25 d. vyks sielovados kongresas Pauliaus VI salėje Vatikane, vėliau šeštadienį – Šv. Mišios su Šventuoju Tėvu Šv. Petro aikštėje, sekmadienį šeimos dalyvaus „Viešpaties angelo“ maldos susitikime.

Pasak G. Gambino, jau paskelbta galutinė sielovados kongreso programa, kuri, skirtingai nuo ankstesnių susitikimų, nebebus akademinio pobūdžio, bet tai bus susitikimas, įsiklausymas ir pokalbiai tarp šeimos ir santuokos sielovados darbuotojų. Taip siekiama geriau įsigilinti į popiežiaus pasiūlytą temą – „Šeimos meilė: pašaukimas ir šventumo kelias“, atsižvelgiant į nuorodas iš enciklikos „Amoris laetitia“.

Tarp susitikimo temų – sutuoktinių ir kunigų bendra atsakomybė sielovadoje, sunkumai, su kuriais šeimos susiduria šiuolaikinėje visuomenėje, porų pasirengimas santuokai, kai kurios situacijos, susijusios su šeimų viduje iškylančiomis egzistencinėmis periferijomis, pastoracijos darbuotojų rengimas atsižvelgiant į šiuolaikinius iššūkius ir t.t.  Kongresą sudarys 5 konferencijos pagrindinėmis temomis, kurios sudalintos į potemes, kurios bus gvildenamos apskritojo stalo diskusijose. Iš viso numatyta 30 pranešimų, 62 pranešėjai, 13 moderatorių. Tarp pranešėjų beveik visi yra sutuoktiniai, atvykę iš 17 šalių, ir tik trys kunigai.

 (DŽ/SIR)

2022 birželio 02, 14:16