Paieška

 Owo Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia po užpuolimo Owo Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia po užpuolimo 

Kruvinos Sekminės Nigerijos bažnyčioje

Popiežius meldžiasi už sekmadienį Owo mieste Nigerijoje per Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios užpuolimą žuvusius ir sužeistus tikinčiuosius. Į bažnyčią įsiveržę ginkluoti asmenys apšaudė prie jos buvusius ir viduje besimeldžiančius Sekminių iškilmės Mišių dalyvius. Žuvo per penkiasdešimt žmonių, įskaitant kelis vaikus. Teroro veiksmas labai sukrėtė per 222 000 gyventojų Owo miestą.

Ondo valstijos teisėsaugos pareigūnai tiria teroristinę ataką, jos priežastys kol kas tiksliai nežinomos. Pasak liudininkų, į bažnyčią įsiveržę du ginkluoti vyriškiai ne tik šaudė į beginklius žmones, bet ir panaudojo sprogmenis.

Sekmadienio pavakare Šventojo Sosto spaudos salė pareiškime patikino, jog popiežius prisideda prie visuotinio sielvarto dėl žmonių gyvybes pasiglemžusios atakos, meldžiasi už žuvusius ir už visą Nigeriją, skaudžiai nukentėjusius, ir paveda visus Viešpačiui, melsdamas, kad atsiustų savo Dvasią guodėją.

Pasak vietinių šaltinių, daug žmonių į ligoninę nugabenti jau be gyvybės ženklų. Baiminamasi dėl sužeistųjų, kurie gali neišgyventi dėl sunkių sužalojimų. Vietos gyventojai raginami dovanoti kraujo.

Ondo vyskupijos viešųjų ryšių direktorius, kun. Augustine Ikwu paneigė pasklidusius spėliojimus apie kai kurių tikinčiųjų, įskaitant parapijos kleboną, pagrobimą. Kunigai yra saugūs, patikino jis. Ondo vyskupijos ganytojas vyskupas Ayodeji Arogundade paprašė ganomųjų likti ramiems teroristinio užpuolimo akivaizdoje, gerbti įstatymus ir melstis, kad įsiviešpatautų taikus sambūvis.

Teroristinės grupuotės Nigerijoje jau daug metų sėja terorą ir vykdo nuožmius nusikaltimus, ypač prieš krikščionis ir nuosaikius musulmonus. Labiausiai pažeidžiamos šiaurinės ir rytinės šalies vietovės. Ondo valstija krašto pietvakariuose ligi šiol laikyta viena iš saugiausių Nigerijos valstijų. (SAK / Vatican News)

2022 birželio 06, 12:11