Paieška

Šv. Petras Šv. Petras 

Artėja Šv. Petro skatiko rinkliava. Kam buvo išleisti pernai suaukoti pinigai?

2021 m. per vadinamąją Šv. Petro skatiko rinkliavą buvo gauta beveik 47 mln. eurų. Ši suma išleista popiežiaus apaštališkai misijai remti ir įvairiems labdaros projektams 67 pasaulio šalyse, sakoma Vatikane paskelbtoje ataskaitoje.

Pagrindinė Šv. Petro skatiko rinkliava popiežiaus misijai ir jo vykdomiems labdaros darbams remti kasmet vyksta Romos Bažnyčios dangiškųjų globėjų šv. Petro ir Pauliaus šventės dieną, birželio 29-ąją, nors iš tiesų Šv. Petro skatiko fondas gauna pajamų ne tik tą vieną dieną, bet per ištisus metus.

2021 m. iš viso surinkta 46,9 mln. eurų, o išlaidos siekė 65,3 mln. eurų. Palyginimui, 2020 m. surinkta suma buvo viršijusi 44 mln. eurų. Dėl mažėjimo kalta ne tik pandemija, nes nuo 2015 m. iki 2020 m. per rinkliavas gaunama suma sumažėjo 23 %.

Didžiausią dalį pernai surinktos sumos (apie 65 %) suaukojo tikintieji vyskupijose, likusi dalis gauta iš fondų, privačių rėmėjų, vienuolijų, taip pat palikimų ir aukų, atsiųstų banko pavedimais arba per „Šv. Petro skatiko“ interneto portalą. Daugiausia aukų gauta iš JAV (29,3 %), Italijos (11,3 %), Vokietijos (5,2 %), Korėjos (3,2 %) ir Prancūzijos (2,7 %).

2021 m. buvo išleista 65,3 mln. eurų, kurių 46,9 mln. buvo surinkti pernai, o likusieji 18,4 mln. paimti iš fondo atsargų. Didžioji dalis pernai išleistos bendros sumos  – 55,5 mln. eurų – buvo skirta popiežiaus apaštališkai misijai remti, tai yra buvo prisidėta prie Šventojo Sosto institucijų išlaikymo. 9,8 mln. eurų buvo skirti labdaros projektams.

Šventasis Sostas 2021 m. labdaros projektams skyrė daugiau kaip 35 mln. eurų. Dalį šios sumos sudarė minėtieji 9,8 mln. eurų iš Šv. Petro skatiko rinkliavos fondo. Per metus buvo finansuoti 157 projektai 67 šalyse. Daugiausia lėšų gavo Afrika (41,8 %). Buvo finansuojami socialiniai projektai, teikiama parama sunkumus patiriančioms Bažnyčioms ir skatinama evangelizavimo plėtra.

Iš Šv. Petro skatiko fondo pernai skirti 55,5 mln. eurų Šventojo Sosto institucijoms sudaro 23 % visos joms išlaikyti išleistos sumos, kuri siekė 237,7 mln. eurų. Tai neseniai įsigaliojusia apaštališkąja konstitucija „Praedicate Evangelium“ atnaujintos struktūros, kurios padeda vykdyti popiežiaus, kaip visuotinės Bažnyčios vadovo, misiją. (jm / Vatican News)

2022 birželio 16, 14:13