Paieška

Budistų vienuoliai Budistų vienuoliai 

Vatikanas siunčia žinią budistų šventės proga

Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba siunčia metinį pranešimą, pavadinimu: „Budistai ir krikščionys: buvimas kartu viltį teikiančiame atsparume“. Gegužės 6 dieną budistai švęs Budos gimimo, mirties ir nušvitimo – Vesako – šventę.

Šis pranešimas rašomas, kai žmonija susiduria su įvairiomis krizėmis: COVID-19, ekonominėmis bei konfliktais. Deja, vis dar yra tokių, kurie smurtą pateisina religija. Tačiau, nors matyti solidarumo ženklų, atsirandančių reaguojant į šių krizių sukeltas tragedijas, ilgalaikių sprendimų paieška tebėra sudėtinga. Materialinės gerovės siekis ir dvasinių vertybių atsisakymas lėmė visuotinį visuomenės moralinį nuosmukį. Mūsų, budistų ir krikščionių, religinis ir moralinis atsakomybės jausmas turėtų mus motyvuoti palaikyti žmoniją, siekiant susitaikyti.

Buda ir Jėzus Kristus nukreipia savo pasekėjus į transcendentines vertybes, nors ir skirtingais būdais. Vatikano pranešime giriama budistų atjauta ir išmintis, įkvepianti įvairias socialines iniciatyvas, pabrėžiama vilties svarba. Išreikštas įsitikinimas, kad viltis gelbsti.

Žinia skatina budistus ir krikščionis savo religiniu ir moraliniu atsakomybės jausmu motyvuoti žmoniją ieškoti susitaikymo ir vilties. „Religingi žmonės, palaikomi savo kilnių principų, turi stengtis būti vilties žiburiais, kurie, nors ir nedideli, vis dėlto nušviečia kelią, vedantį žmoniją į pergalę prieš dvasinę tuštumą, sukeliančią tiek daug neteisingų veiksmų ir kančių.“

Dikasterijos pranešimo pabaigoje savo draugams linkima geros Vesako šventės, kuri „išlaikytų gyvą viltį ir skatintų veiksmus atsiliepiant į dabartines krizes“. Daugiau kaip 25 metus Popiežiškoji taryba siunčia sveikinimus budistams Vesako šventės proga. Lygiai taip, kaip siunčia musulmonams Ramadano pabaigos ar induistams Diwali švenčių proga. (ak / Vatican News)

2022 gegužės 03, 12:33