Paieška

Popiežius Pranciškus prie Angelo Sodano karsto vadovauja atsisveikinimo apeigoms Popiežius Pranciškus prie Angelo Sodano karsto vadovauja atsisveikinimo apeigoms 

Kardinolo Angelo Sodano laidotuvių Mišios

Antradienio rytą Vatikano bazilikoje aukotos kardinolo Angelo Sodano laidotuvių Mišios. 94 metų kardinolas A. Sodano mirė Romoje penktadienį, gegužės 27 d. Laidotuvių Mišias su kitais Romos kardinolais aukojo kardinolų kolegijos dekanas Giovanni Battista Re. Jose dalyvavo popiežius Pranciškus, kuris po Mišių prie karsto vadovavo atsisveikinimo apeigoms.

Kardinolas G. B. Re Mišių homilijoje apžvelgė buvusio Vatikano valstybės sekretoriaus ir kardinolų kolegijos dekano emerito A. Sodano biografiją ir ilgametę tarnystę Šventajam Sostui, perskaitė ištrauką iš velionio testamento ir prisiminė jo ypatingą meilę Bažnyčiai. Jis pamoksluose dažnai kartodavęs buvusio Genujos ganytojo kardinolo Anastasio Ballestrero veikalo „Mylėti šią Bažnyčią“ mintis: neužtenka tikėti Bažnyčios slėpiniu – reikia ją mylėti ne abstrakčiai, bet dirbant jos institucijose, dalijantis kasdienėmis Bažnyčios, kuri moko, kuri šventina ir kuri vadovauja meile, problemomis.

Savo testamente, kurį parašė savo 90 metų sukakties proga, buvęs nuncijus, Šventojo Sosto diplomatijos vadovas ir Valstybės sekretorius Angelo Sodano patikino, kad ramiai laukia valandos, kai Viešpats pasišauks pas save, dar kartą atnaujino tikėjimo, vilties ir meilės išpažinimą, kurį išmoko dar vaikas sėdėdamas ant savo motinos kelių. Jis išsakė viltį, kad vieną dieną bus Viešpaties apglėbtas gailestingumo, kartu ir Švč. Mergelės Marijos, kurios nuo jaunystės šaukiasi Dangaus vartų vardu.

Angelo Sodano ėjo devyniasdešimt penktuosius metus, iš kurių septyniasdešimt vieneri buvo kunigystės ir šešiasdešimt – tarnystės Šventajam Sostui metai. (SAK / Vatican News)

2022 gegužės 31, 15:58