Paieška

Arkivyskupas P. R. Gallagheris Ukrainoje Arkivyskupas P. R. Gallagheris Ukrainoje 

Arkivysk. P. Gallagheris: aplankiau skaudžiai sužeistus, bet labai drąsius žmones

Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris užbaigė oficialų vizitą Ukrainoje. Lankydamasis Lvive ir Kyjive jis susitiko su tikinčiųjų bendruomenės vadovais ir su šalies politinės valdžios atstovais, perdavė popiežiaus užuojautą ir padrąsinimą baisaus karo prislėgtai tautai.

Vizitą apibendrinančiame interviu Vatikano radijui arkivyskupas sakė, kad tai buvo labai intensyvios dienos, per kurias jis turėjo galimybę paliudyti ukrainiečiams Šventojo Tėvo artumą. Vizitas taip pat suteikė proga pamatyti, kad šalies institucijos ir visuomenė vertina Bažnyčios pagalbą dabartinėje ekstremalioje situacijoje. „Mes prisilietėme prie tautos kančios“, – sakė arkivyskupas Gallagheris. „Tai labai sužeista tauta, tačiau kartu drąsi ir labai ryžtinga.“

Niekas negali būti abejingas Ukrainos žmonių kančioms. Tačiau jų akivaizdoje vien žmogaus jėgų neužtenka. Kai mums reikia pagalbos, jaučiame poreikį susitikti su Kristumi, kuris gydo mūsų žaizdas. Ir Ukraina, kaip Marija Magdalietė, eina prie Kristaus kapo, norėdama sutikti prisikėlusį Kristų. Tik toks susitikimas gali nušluostyti tautos ašaras. Arkivyskupas sakė, kad jis matė ukrainiečių veiduose ne tik didelį žmogiškąjį solidarumą, bet ir didelį tikėjimą. „Esu įsitikinęs, – sakė arkivyskupas, – kad žmonės, gilindami savo tikėjimą, nesvarbu, kokiai tradicijai jie priklauso, – katalikų, ortodoksų, protestantų, žydų ar kitų religijų – jie eina į prisikėlimą.

Vizitą Ukrainoje užbaigęs Šventojo Sosto diplomatijos vadovas taip pat kalbėjo apie didelio masto humanitarinę pagalbą Ukrainai. Jam lankantis šalyje daug kartų buvo išreikštas dėkingumas už pagalbą Ukrainos žmonėmis. Tačiau spontaniškai kilusi solidarumo ir pagalbos banga su laiku neišvengiamai ims slūgti. Todėl, pasak arkivyskupo, būtina stiprinti tarpinstitucinius ryšius, kurie padėtų užtikrinti nuolatinę pagalbą. „Tarptautinė bendruomenė visais lygmenimis turi susitelkti aplink Ukrainą“, – sakė arkivyskupas.

Interviu užsiminta ir apie kai kuriuose Vakarų valstybių sluoksniuose vystančią polemiką dėl ginkluotės siuntimo Ukrainai. Ar teisingai suvokia konflikto situaciją tie, kurie reikalauja tuoj pat nutraukti karo veiksmus ir siekti ukrainiečių ir rusų tautų susitaikymo?

Pasak arkivyskupo neįmanoma kalbėti apie susitaikymą, prieš tai nepasiekus karo pabaigos. „Ukraina turi gintis, o tam ji turi gauti pagalbą, įskaitant karinę. Visada tvirtinome, kad turi būti tam tikras proporcingumas, nes būtų negerai, jei vėl prasidėtų ginklavimosi varžybos Europoje ir pasaulyje“, – sakė arkivyskupas ir pabrėžė, kad kai kalbama apie bet kokias iniciatyvas siekiant taikos Ukrainoje, į tokias iniciatyvas visada turi būti įtraukiama pati Ukraina, turi būti atsižvelgiama į jos balsą.

Nuncijus apie Vatikano diplomatijos vadovo vizitą Ukrainoje

Šventojo Sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis arkivyskupo Paulo Richardo Gallagherio vizitą Vatikano radijui komentavo ir apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivysk. Visvaldas Kulbokas.

„Aš kaip nuncijus jaučiuosi beveik ukrainiečių tautos dalimi, nes čia gyvenu. Ir man yra malonė, kad, nepaisant visų kančių, šiuo sunkiu metu galiu likti tarp šių žmonių. Todėl, remdamasis savo patirtimi, galiu pasakyti, kad arkivyskupo Gallagherio vizitas buvo labai svarbus, nes tai ne tik gestai ar žodžiai, bet visų pirmu buvimas kartu, jautimas kartu. Šiems žmonėms labai svarbu, kad jie būtų suprasti savo kančioje, kad būtų suprasta, ko jiems reikia“, – sakė arkivyskupas Kulbokas.

„Arkivyskupo Gallagherio vizito metu, susitikus su valdžios atstovais, pažvelgus į tikrovę, pažvelgus žmonėms tiesiai į akis, buvo stengiamasi suprasti, ką dar galima padaryti, kad būtų atkurta taika. Nuolatos ieškoma priemonių, būdų, galimybių. Taigi šis vizitas – tai ne koks nors laimėjimas, o taikos paieškos.“ (jm / Vatican News)

V. Kulbokas ir P. R. Gallagheris
V. Kulbokas ir P. R. Gallagheris
2022 gegužės 23, 14:23