Paieška

Melitopolio meras (antras iš dešinės) I. Fedorovas ir Ukrainos parlamento nariai Velykų vigilijoje Šv. Petro bazilikoje Melitopolio meras (antras iš dešinės) I. Fedorovas ir Ukrainos parlamento nariai Velykų vigilijoje Šv. Petro bazilikoje  

Vatikane lankėsi ir Velykų vigilijoje dalyvavo ukrainiečių delegacija

„Šioje tamsoje, kurioje gyvenate, pone mere, ponios ir ponai parlamentarai, karo ir žiaurumo tamsoje, mes visi meldžiamės, šią naktį meldžiamės su jumis ir už jus. Mes meldžiamės už tiek daug kančios“, – Velykų vigilijos homilijos pabaigoje pasakė popiežius, kreipdamasis į nedidelę delegaciją iš Ukrainos.

Ją sudarė Melitopolio miesto, esančio pietinėje Zaporižės srityje, meras Ivanas Fedorovas ir trys parlamentarai: Marija Mezenceva, Olena Chomenka ir Rustanas Umerovas. Galima priminti, kad kovo 12 dieną, Rusijos kariuomenei įsiveržus į Melitopolį, Ivanas Fedorovas buvo pagrobtas, šešias dienas kalintas, vėliau išlaisvintas iškeitus į rusų kareivius belaisvius. Meras susitiko su keliomis į Kijevą atvykusiomis valstybinėmis delegacijomis, papasakojo savo asmeninę patirtį ir tai, ką šiuo metu patiria visa šalis, ypač ten, kur vyksta tiesioginiai karo veiksmai, kur griaunama šimtai tūkstančių gyvenimų, vyksta humanitarinė drama, žūsta civiliai.

Savo „Facebook“ paskyroje meras pažymėjo, kad apie tai kalbėjosi ir šeštadienio susitikimuose Vatikane prieš Velykų vigiliją šv. Petro bazilikoje, su popiežiumi Pranciškumi ir kardinolu Pietro Parolinu, popiežiaus valstybės sekretoriumi. Apie šį susitikimą informavo ir Šventojo Sosto spaudos salė. Melitipolio meras paminėjo Katalikų Bažnyčios vaidmenį Ukrainoje ir pasaulyje, katalikiškos Caritas organizacijos humanitarinę veiklą. Pasak ukrainiečio politiko mero, jis pabrėžė, kad, kol žudomi ukrainiečių vaikai, tol apie Ukrainos ir Rusijos susitaikymą nėra įmanoma galvoti.

„Galime tik palaikyti jus, melstis ir sakyti: „Drąsos! Mes einame kartu su jumis“. Taip pat noriu jums pasakyti apie didžiausią dalyką, kurį šiandien švenčiame: Kristus prisikėlė!“, – sakė popiežius, šį velykinį sveikinimą ištaręs ukrainiečių kalba. (RK / Vatican News)

2022 balandžio 16, 21:56