Paieška

Kardinolas L. Sandri prie Orvieto katedros durų Kardinolas L. Sandri prie Orvieto katedros durų 

L. Sandri: imperialistine praeitimi apsinuodiję galingieji sėja mirtį

Romos kurijos kardinolas L. Sandri artėjančių Velykų proga aplankė Italijos ginkluotųjų pajėgų antiteroristinio skubaus reagavimo dalinio mokyklą, jos vadovams ir kadetams aukojo Mišias Orvieto katedroje. Homilijoje apžvelgdamas Rytų Bažnyčių padėtį Irake, Sirijoje ir karo ištiktoje Ukrainoje, kardinolas patikino, kad karas liudija apie popiežiaus enciklikos „Fratelli tutti“ įžvalgų pagrįstumą.

Turime atsidėti visuomenės, gebančios gerbti kitus bet kokiomis sąlygomis, kūrimui, pasakė Italijos kariams Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas L. Sandri, pabrėždamas, kad „taip pat dabartiniais laikais yra  galingųjų, kurių žvilgsnis į savo imperialistinę praeitį juos apakina, ir jie, to reginio apnuodyti, trypia užpultųjų gyvenimus ir orumą, taip pat gyvenimus tų, iš kurių reikalaujama, kad paklusdami susiteptų siaubingais nusikaltimais“.

Anot L. Sandri, popiežius pranašiškai enciklikoje „Fratelli tutti“ kvietė „kurti naują pasaulį be nukrypimų, visada iškelti ir ginti kiekvieno žmogaus orumą ir brolybę, šitaip kurti naują civilizaciją, kurioje kiekvieną dieną viešpatautų taika, pagarba kitiems, susitaikymas ir dialogas“. Kardinolas priminė Jėzaus kančią: savo priešininkų apkaltintas ir nuteistas Jėzus jaučia tokį gilų ryšį su Tėvu, kad net kančios momentu, prikaltas prie kryžiaus, prašo Tėvo, kad atleistų piktadariams, „nes jie nežino, ką daro“ ir taria: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“.

„Darantys bloga jaučiasi stiprūs, nes tai darydami yra solidarūs, kaip kad Jėzaus priešai Pilotas, karalius Erodas ir Sinedriumo vadai, nusprendę nukryžiuoti Jėzų. Kiekvieno iš jų širdis pasinėrė į vienatvės bedugnę, jie buvo pagauti nevilties, kaip kad Judas, kuris galiausiai neištvėrė ir nusižudė. Tačiau Jėzus paaukojo savo gyvybę vardan žmonijos, atleisdamas savo priešams, be išlygų suteikdamas išgelbėjimą, kad kiekvienas išmoktų žvelgti į jį, pakelti į jį savo žvilgsnį.“ (SAK / Vatican News)

2022 balandžio 11, 14:43