Paieška

Al Aksos mečetė Jeruzalėje Al Aksos mečetė Jeruzalėje 

Sveikinimas musulmonams: ramadanas – proga dalytis žmoniškumu ir brolybe

Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba pasveikino musulmonų tikinčiuosius su balandžio 3 d. prasidėjusiu pasninko mėnesiu ramadanu.

Kardinolas M. Ayuso Guixot, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas, ir arkivyskupas I. K. J. Kankanmalage, tarybos sekretorius, laiške „vardan visiems mums bendro žmogiškumo ir iš jo kylančios brolybės“ palinkėjo „taikaus ir vaisingo ramadano, taip pat džiugios ramadano užbaigimo šventės Eid al Fitr“.

„Viliamės su broliais ir seserimis musulmonais ir toliau kaip kaimynai ir draugai dalytis vieni kitų džiaugsmais ir skausmais, nes Dievo meilė apkabina kiekvieną žmogų ir visą visatą“, – rašo Romos kurijos vadovai, atsakingi už Bažnyčios tarpreliginius ryšius. Jie laiške-sveikinime patikino, kad, „kai dalijamės, patiriame, kad visa, kas esame, ir visa, ką turime, yra iš Dievo malonės – tai jo dovanos, todėl turime savo gebėjimus skirti tarnavimui broliams ir seserims. Tai nereiškia ką nors šelpti vien tik materialinėmis gėrybėmis, bet visų pirma dalytis džiaugsmais ir skausmais. Romos vyskupas Pranciškus yra pasakęs, kad tada, kai dalijamės skausmu, jis perpus sumažėja, o kai dalijamės džiaugsmu – išauga dvigubai“, – kreipėsi laiške į musulmonų tikinčiuosius Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos vadovai. (SAK / Vatican News)

2022 balandžio 08, 14:30