Paieška

Popiežius su kardinolais patarėjais Popiežius su kardinolais patarėjais 

Popiežius posėdžiavo su kardinolais patarėjais

Balandžio 25–27 d., dalyvaujant Šventajam Tėvui, Vatikane vyko 41-oji Kardinolų tarybos sesija, pirmoji po apaštališkosios konstitucijos „Praedicate Evangelium“ paskelbimo.

Kaip informuojama ketvirtadienį paskelbtame komunikate, pirmąją dieną buvo kalbama apie karą Ukrainoje ir dėl jo susidariusią socialinę-politinę situaciją bei pasekmes bažnytiniam gyvenimui ir ekumeniniam dialogui. Šventasis Tėvas informavo apie įvairias iniciatyvas, kurių jis, Valstybės sekretorius ir Valstybės sekretoriatas ėmėsi siekdami taikos. Po to kiekvienas Tarybos narys pristatė savo kilmės žemyno socialinę, politinę ir bažnytinę padėtį.

Antradienį, balandžio 26 d., rytiniame posėdyje daugiausia dėmesio buvo skirta klimato kaitos klausimams ir lapkričio mėnesį Egipte įvyksiančiai COP27 konferencijai. Popietinėje sesijoje buvo tęsiama vasario mėnesio sesijoje pradėta diskusija moterų vaidmens Bažnyčioje tema. Trečiadienio, balandžio 27 d., posėdyje Taryba tęsė svarstymus Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos tema ir apaštališkųjų nuncijų vaidmens bei veiklos klausimais. Paskutinė aptarta tema buvo apaštališkosios konstitucijos „Praedicate Evangelium“ įgyvendinimo eiga. (jm / Vatican News)

2022 balandžio 28, 12:48