Paieška

Kardinolas Pietro Parolin Kardinolas Pietro Parolin 

Kardinolas Parolin Meksikoje dalyvauja diplomatinių santykių 30-ečio minėjime

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin šiuo metu lankosi Meksikoje, kur mini diplomatinių santykių su Šventuoju Sostu atkūrimo 30-ąsias metines, ir dalyvauja Meksikos Bažnytinės asamblėjos atidaryme.

1992 m. rugsėjo 21 d. Meksika ir Šventasis Sostas pasirašė susitarimą, kuriuo atkurti diplomatiniai ryšiai, grindžiami bendromis vertybėmis ir bendrais veiksmais, skatinant pagarbą žmogaus teisėms, kartu atsižvelgiant į katalikybės svarbą ir Bažnyčios bei valstybės santykį.

„Mes susiduriame su sudėtingais laikais, kuriuos sukelia įvairios ideologijos, asmeniniai interesai, kurie, atrodo, nori išstumti tikrąsias Evangelijos vertybes.“ Tokią pasaulinę situaciją pristatė valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, sakydamas homiliją Mišių metu, kuriomis pradėjo Meksikos vyskupų konferencijos 112-ąją plenarinę asamblėją.

Kardinolas paragino Meksikos vyskupus, kunigus ir vienuolius neužmerkti akių „mūsų brolių ir seserų, iš kurių atimtas orumas, žaizdoms“. Jis apgailestavo dėl „nesuskaičiuojamos daugybės vyrų ir moterų, kurie ir toliau kenčia dėl diskriminacijos, korupcijos ir teisingumo stokos“. Jis tai pavadino „kančios situacija“, kuri reikalauja, kad krikščionių bendruomenės įsipareigotų kurti vienybę ir stengtųsi priimti veiksmingus sprendimus, kad būtų pasiektas bendrasis gėris.

„Kiekvieną dieną Viešpats liepia mums, kaip ir apaštalams, eiti susitikti su jo žmonėmis pasaulyje, būti tiesos ir meilės galios liudytojais, kurie, kaip ir mūsų Mokytojas, solidariai pasilenkia paliesti ir išgydyti kitų žaizdas bei kančias, suteikti jiems gyvybės ir padėti patirti atjautą ir gailestingą Tėvo apkabinimą.“

Ši asamblėja, kurios metu kalbama tokiomis temomis, kaip smurtas Meksikoje, karai visame pasaulyje, COVID-19 pandemija, taip pat ieškoma būdų, kaip spręsti įvairias Lotynų Amerikos tautų problemas, baigsis balandžio 29 d.

Naujojo vyskupo šventimai

Praėjusį šeštadienį kardinolas Parolinas atvyko į Meksiką, kur Autlanto vyskupijoje vadovavo Mišioms ir Javier Herrera Corona, kurį popiežius Pranciškus paskyrė naujuoju apaštališkuoju nuncijumi Gabone ir Kongo Respublikoje, vyskupystės šventimams. (ak / Vatican News)

2022 balandžio 27, 14:10