Paieška

Fatimos Marijos procesija Fatimos Marijos procesija 

Popiežius pakvietė vyskupus vienytis su juo maldoje už taiką

Popiežius Pranciškus viso pasaulio vyskupus pakvietė su savo kunigais vienytis jo maldoje už taiką Rusiją ir Ukrainą paaukojant Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai.

Apie popiežiaus kvietimą kalbama Šventojo Sosto spaudos salės direktoriaus komunikate. Jame primenama, kad Paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai aktas įvyks kovo 25 d., per atgailos pamaldas Šv. Petro bazilikoje. Pamaldos Vatikano bazilikoje Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmės proga prasidės 17 val. Romos laiku.

Kaip skelbta anksčiau, tą pačią dieną popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajewskis, kaip ypatingasis popiežiaus pasiuntinys, Paaukojimo aktui vadovaus Fatimos Marijos šventovėje.

Paaukojimo aktas tiesiogiai susijęs su 1917 metais Fatimoje vykusių Marijos apsireiškimų žinia trims portugalams piemenėliams. Trys vaikai 1917 m. liepos 13 dienos regėjimo metu išgirdo Dievo Motinos prašymą, „kad Rusija būtų paaukota jos Nekalčiausiajai Širdžiai, priešingu atveju Rusija paskleis savo klaidas pasaulyje, pradės karus ir Bažnyčios persekiojimą. Nuolankieji bus kankinami, Šventasis Tėvas labai kentės, tautos žus“, – primena Šventojo Sosto žinių portalas Vatican News pranešdamas apie kovo 25 dieną popiežiaus vadovausimą Rusijos ir Ukrainos paaukojimo Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai aktą ir popiežiaus kvietimą, kad maldos vienybėje su juo Rusijos ir Ukrainos paaukojime dalyvautų viso pasaulio vyskupai. (SAK / Vatican News)

 

2022 kovo 18, 14:15