Paieška

Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, aukoja Mišias už taiką Ukrainoje Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, aukoja Mišias už taiką Ukrainoje  

Kardinolas P. Parolin vadovavo maldai už taiką Ukrainoje

Popiežiaus valstybės sekretorius prie Šventojo Sosto akredituotam diplomatiniam korpusui trečiadienio pavakare Vatikano bazilikoje aukojo šventąsias Mišias už taiką Ukrainoje. Kardinolas Pietro Parolinas, Vatikano valstybės sekretorius, Mišių homilijoje priminė šios eucharistinės aukos tikslą: melsti Dievą taikos Ukrainoje malonės ir prašyti, kad padėtų visiems geros valios vyrams ir moterims tapti taikdariais.

Taika yra viena iš Dievui būdingų savybių: Dievas yra taikos Dievas. Jis tėvo širdimi myli visą kūrinija ir žmoniją, jo užmojis yra visų labui, ne žalai. Todėl visi, kurie darbuojasi dėl taikos, yra panašūs į jį ir yra jo vaikai. Tačiau tikrovėje dedasi visiškai priešingi dalykai, popiežius Pranciškus pasakė, kad „Ukrainoje teka kraujo ir ašarų upės. Tai ne karinė operacija, o karas, sėjantis mirtį, destrukciją ir kančią. Aukų, kaip ir bėgančių žmonių – motinų ir vaikų – skaičius, taip pat gydymo poreikis šioje kankinamoje šalyje kas valandą dramatiškai didėja“.

Pasak P. Parolino, jei sektume Jėzaus pavyzdžiu, visi karai žemėje pamažu išnyktų. Jis kvietė dar labiau įsiklausyti į Viešpaties Jėzaus kvietimą. Šitaip darant nutiltų ginklai, dar daugiau: jų net nebereikėtų daugiau gaminti!

Taika, kurios išmokė Dievas, yra grindžiama santykių kūrimu, Mišių asamblėjai sakė kardinolas P. Parolinas. Užuot vergavę vieni kitiems ar kovoję vieni su kitais, tarnaujame vieni kitiems, taip išsilaisviname ir tampame naudingi, kad vieni dėl kitų gyventume, augtume, – sakė Valstybės sekretorius Mišių dalyviams – prie Šventojo Sosto akredituotų ambasadorių, dalyvavusių Mišiose, įskaitant Ukrainos ir Rusijos, diplomatiniam korpusui.

Jis priminė popiežių mokymą apie taiką: šv. Jono XXIII enciklikos Pacem in Terris mokymą gerbti tiesą, siekti teisingumo, kurti smurtą atmetančią brolišką meilę ir bet kokią prievartą atmetančią laisvę, popiežiaus šv. Jono Pauliaus II mokymą apie taikos ir teisingumo pamatus – pamatinę pagarbą tiesai, žmogaus teisėms, kitų poreikiams tarsi saviems, pradedant nuo dvasinių vertybių, ir taiką ugdančiai laisvei, kuri yra galima tik prisiėmus atsakomybę už savo veiksmus.

Pasak P. Parolino, Dievo šlovė yra ne tam, kad mus prislėgtų, o kaip tik atvirkščiai – kad pripildytų pasaulį grožio ir gėrio, kad suteiktų gyvybę ir kurtų taiką. (SAK / Vatican News)

 

2022 kovo 17, 15:32