Paieška

11-oji speciali JTO generalinės asamblėjos sesija 11-oji speciali JTO generalinės asamblėjos sesija 

Karas Ukrainoje. Šventojo Sosto balsas JTO

Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke arkivyskupas Gabriele Caccia pastarosiomis dienomis kelis kartus dalyvavo diskusijose apie karą Ukrainoje ir ypač apie humanitarines jo pasekmes.

Šventasis Sostas palankiai vertina tarptautinės bendruomenės reakciją į karo humanitarinius padarinius. Kelia susirūpinimą didėjantis civilių aukų skaičius ir vis didesnė žala pagrindinei infrastruktūrai. Šimtai tūkstančių žmonių ieško prieglobsčio kaimyninėse šalyse. Arkivyskupas paminėjo popiežiaus žodžius sekmadienį, kad „būtina skubiai atverti humanitarinius koridorius“. Labai svarbu užtikrinti visapusišką, saugią ir netrukdomą humanitarinės pagalbos teikėjų prieigą, kad jie galėtų greitai teikti pagalbą civiliams gyventojams. Pirmenybė turi būti teikiama civilių gyventojų ir humanitarinės pagalbos darbuotojų apsaugai. Šventasis Sostas yra dėkingas toms valstybėms, kurios solidariai priima saugumo ieškančius pabėgėlius ir teikia humanitarinę pagalbą.

Šventasis Sostas taip pat remia visas valstybių iniciatyvas, kuriomis raginama nedelsiant nutraukti karo veiksmus ir grįžti prie diplomatijos bei dialogo. Kreipdamasis į valstybių atstovus Jungtinėse Tautose, arkivyskupas priminė, kad „ši Organizacija buvo įkurta tam, kad išgelbėtų ateinančias kartas nuo karo rykštės“ ir „gyventume taikoje vieni su kitais kaip geri kaimynai“. Visų valstybių pareiga yra siekti išspręsti ginčus derybomis, tarpininkavimu ir kitomis taikiomis priemonėmis, net ir prasidėjus karui, sakė Šventojo Sosto atstovas JTO.

2022 kovo 03, 14:40