Paieška

Popiežius Pranciškus Šv. Priskilės katakombose Popiežius Pranciškus Šv. Priskilės katakombose 

Katakombų tyrinėtojo De Rossi jubiliejus

Romoje vasario 23–24 dienomis vyksta tarptautinis krikščioniškosios archeologijos suvažiavimas ir atidaroma paroda katakombų tyrinėtojo, moderniosios krikščioniškosios archeologijos tėvu vadinamo Giovanni Battista De Rossi gimimo 200 metinių proga.

Giovanni Battista De Rossi gimė 1822 metų sausio 23 dieną Romoje, ankstyvoje jaunystėje susižavėjęs Antikos Romos požemių erdvėmis per ilgą nugyventą amžių tapo pasaulinio masto ankstyvosios krikščioniškosios archeologijos autoritetu, plačiai žinomu dėl jo atrastų ir aprašytų katakombų. De Rossi vardas ypač siejamas su Kaliksto katakombomis už Romos mūrų, kurioms vardas duotas pagal jose palaidotą popiežių Kalikstą I, anksčiau buvusį diakonu ir šių katakombų administratoriumi.

III ir IV amžiais Kaliksto katakombos prie Apijaus kelio buvo oficialios Romos Bažnyčios kapinės. Nustatyta, kad jose palaidota iš viso apie pusė milijono tikinčiųjų, įskaitant kelias dešimtis kankinių ir šešiolika popiežių. Šių kapinių vietą tiksliai nustatęs De Rossi 1852 metais pradėjo tyrinėjimo darbus, kurie tęsiami iki mūsų laikų. Be kitų artefaktų, De Rossi Kaliksto kapinėse atrado kankinės šv. Cecilijos kapą, popiežių laidojimo kriptą ir vadinamąją Euzebijaus galeriją.

1894 m. miręs De Rossi, Popiežiškosios Romos archeologijos akademijos pirmininkas, paliko didžiulį nepaprastų atradimų ir krikščioniškosios archeologijos tyrimų aprašymų palikimą, išleido daug veikalų, kurie ir šiandien, naujų atradimų šviesoje, yra nepamainomas mokslinių tyrimų šaltinis.

De Rossi 200 metų gimimo jubiliejaus proga popiežiškosios akademijos – Krikščioniškosios archeologijos institutas ir Archeologinės sakralinės dailės komisija – be tarptautinio suvažiavimo Kanceliarijos rūmuose Romoje, vasario 23–24 dienomis atidarys krikščioniškosios archeologijos pradininkui skirtą parodą. Ji veiks Kaliksto katakombose ką tik restauruotoje Vakarinėje trichoroje (Tricora occidentale), Antikos laikų koplyčioje su trimis apsidėmis, esančioje popiežiaus Kaliksto I kapo vietoje, kur De Rossi padarė pirmuosius svarbiausius atradimus. Greta esančioje Rytinėje trichoroje (Tricora orientale) 1892 metais švęstas De Rossi 70 metų amžiaus jubiliejus ir joje ilsisi archeologo žemiškieji palaikai.

„Piligrimai, kurie šiandien vaikšto De Rossi atrastų ir ištirtų katakombų tuneliais, keliauja per tas pačias vietas, per kurias keliaudavo mūsų tikėjimo protėviai“, – prisiminė popiežius Pranciškus, vasario pradžioje laiške pasveikinęs popiežiškąsias akademijas Giovanni Battista De Rossi gimimo 200 sukakties proga. (SAK / Vatican News)

2022 vasario 22, 15:11