Paieška

Paskelbtas Šventojo Sosto 2022 m. biudžetas

Penktadienį Vatikane paskelbtas Šventojo Sosto biudžetas, patvirtintas šiems metams. Pagrindinė 2022 m. biudžeto naujovė – į bendrą sąmatą įtrauktos ir tos Šventajam Sostui pavaldžios institucijos, kurios lig šiol turėdavo atskirus biudžetus.

Šventojo Sosto ekonomikos sekretoriato vadovas kunigas Juan Antonio Guerrero Alves, portalui Vatican News duotame interviu pristatydamas šių metų biudžetą, pirmiausia ir atkreipė dėmesį į tai, kad padidėjo į Šventojo Sosto biudžetą įtrauktų subjektų skaičius. Pernai vasarą buvo patvirtintas naujas Šventojo Sosto biudžeto perimetras. Praėjusiais metais į jį įėjo 60 subjektų, o šiemet – 90. Šis naujas perimetras leidžia atidžiau stebėti Šventojo Sosto ekonominę padėtį, suteikia daugiau skaidrumo ir leidžia kontroliuoti. Į bendrą biudžetą buvo įtraukti ir tie subjektai, kurie, nors nėra Romos kurijos dikasterijos, bet priklauso Šventajam Sostui arba yra jam pavaldūs. Tai Kūdikėlio Jėzaus pediatrinė ligoninė Romoje ir šv. Tėvo Pijaus įkurta ligoninė pietų Italijoje, kai kurie dikasterijų administruojami specialūs fondai, taip pat Vatikano pensijų fondas, sveikatos apsaugos fondas, keturios didžiosios Romos bazilikos ir Loreto, Pompėjos ir Paduvos šventovės. Tai reiškia, kad Šventojo Sosto biudžetas, pernai siekęs maždaug 300 mln. eurų, šiemet padidėja iki 800 mln. eurų. Integracijos procesas dar nebaigtas. Tad, kai jis bus galutinai užbaigtas, ateinančių metų biudžetas viršys milijardą eurų.

2022 m. patvirtintame biudžete pajamos sudaro 770 mln. eurų, o išlaidos – 803 mln. eurų. Šiais metais numatomas 33 mln. eurų deficitas. Praėjusių metų biudžeto deficitas siekė 42 mln. eurų.

Kokių svarbiausių rezultatų pasiekta per pastaruosius dvylika mėnesių? Atsakydamas į šį klausimą Šventojo Sosto ekonomikos sekretoriato vadovas kunigas Juan Antonio Guerrero Alves visų pirma paminėjo išlaidų ribojimą. Buvo sumažintos visų dikasterijų išlaidos, ne mažinant popiežiaus teikiamos labdaros kiekį, bet jį didinant. Pernai buvo suteikta daugiau paramos vargstančioms Bažnyčioms, buvo finansuojamas benamių skiepijimas nuo  COVID-19. Kunigas Guerrero sakė, kad dikasterijos supranta dabartinę sunkią Šventojo Sosto ekonominę padėtį ir kiek įmanoma mažina savo išlaidas. Žinoma, mažinimas turi ribas, nes dikasterijų misija turi būti įvykdyta. Pastaroji situacija reikalauja didelio pasiaukojimo. (jm / Vatican News)

2022 sausio 28, 14:48