Paieška

Maldos už krikščionių vienybę savaitė Maldos už krikščionių vienybę savaitė 

Kvietimas įgyvendinti ekumeninį matmenį sinodiniame procese

Nuo antradienio, sausio 18-osios, visos pasaulyje vietinės Katalikų bažnyčios telkiasi ekumeniniam maldų aštuondieniui. Šiemet maldos už krikščionių vienybę savaitės tema – „Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2).

Du Romos kardinolai Maldos už krikščionių vienybę savaitės proga bendrame laiške kreipėsi į vyskupus, vietinėse Bažnyčiose atsakingus už ekumenizmą.

Kardinolai Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, ir Mario Grech, Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius,  pasiūlė vyskupams minčių apie ekumeninio matmens įgyvendinimą vietinių bažnyčių sinodiniame procese, kvietė melstis už krikščionių vienybę ir maldos kelionę tęsti kartu.

„Sinodalumas ir ekumenizmas yra ėjimo kartu procesai. Kadangi ekumenizmas suvokiamas kaip pasidalijimas malonėmis, viena iš malonių, kurią katalikai gali patirti iš kitų denominacijų krikščionių, yra tai, kaip jie suvokia ir patiria sinodalumą“, – parašė kardinolai.

Jie patikino, jog visi krikščionys, taip, kaip trys išminčiai, tos pačios dangiškosios šviesos vedami, keliauja kartu žengdami per tą pačią pasaulį gaubiančią tamsą. Taip pat jie pašaukti pagarbinti Jėzų kartu ir atidengti tam skirtas savo brangenybių dėžutes.

Pasak kardinolų K. Koch ir M. Grech, katalikams reikalingos jų brolių ir seserų Kristuje malonės ir jų palydėjimas. Jie ragino kreiptis į kitų denominacijų krikščionis ir prašyti, kad palydėtų katalikus jų neseniai pradėtoje dviejų metų sinodinėje kelionėje.

„Nuoširdžiai viliamės, kad atidengdami brangenybių skryneles galėsime dalytis malonėmis, kurias Šventoji Dvasia suteikė krikščionių bendruomenėms ir kurios skirtos visiems sutvirtinti ir suvienyti“, – parašė laiške Šventojo Sosto vadovai, atsakingi už ekumenizmo ir sinodiškumo plėtrą.

Kardinolai Kurt Koch ir Mario Grech laiške pakvietė prie kitų maldų už krikščionių vienybę pridėti ar vieną.

„Dangiškasis Tėve,
kaip išminčiai keliavo į Betliejų lydimi žvaigždės,
taip savo dangiškąją šviesa,
lydėk Katalikų Bažnyčią, kad ji eitų kartu su visais krikščionimis šiame sinodo laikotarpyje.
Kaip išminčiai buvo Kristaus pagarbinimo suvienyti,
taip ir mus priartink prie savo Sūnaus ir vienus prie kitų, kad taptume ženklu vienybės, kurios trokšti savo Bažnyčiai ir visai kūrinijai.
To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.“ 
 (SAK / Vatican News)

2022 sausio 18, 14:01